på våra viktiga barn

Ok, vi börjar lite flåshurtigt med en rejäl floskel – och sanning: Våra barn är det viktigaste vi har.
Det kan vi väl vara överens om, eller hur?
I sommar har jag dock gjort en något annorlunda observation – Våra barn är det överviktigaste vi har….
Och nu pratar jag inte lite “valpfett”, “trivselvikt”, “kraftig benstomme”, “gulligt mulligt”. Jag pratar medicinskt definierad, sjuklig fetma.
Jag pratar om barn som vid tio års ålder inte kan gå normalt på grund av sin övervikt. Tioåriga knän som släpar runt på fler kilon än som varit hälsosamt fördelat på två vuxna kroppar.
En tioårig pojke som inte kan bada, eftersom han inte lyckas tvinga sina stackars knän att böja sig såpass att han kan gå nedför trappan som leder ned i bassängen.
Allt för många barn i Sverige i dag lider av skadlig övervikt. En övervikt som leder till följdsjukdomar som diabetes, förslitningsskador, hjärt-/kärlsjukdomar, sociala svårigheter, mobbing, utanförskap, mm mm.

Barn som inte vet hur stor en normal portion är. Som inte tänkt tanken att släcka törsten med vatten istället för coca cola. Barn som inte motionerar.
Barn som vuxenvärlden svikit.

Någonstans måste vi bli bättre på att upptäcka de här barnen redan när de är i riskzonen, inte när fetman är ett faktum.
Redan på mödravårdcentralen kan man se vilka barn som kommer ligga i riskzonen. Genom att hitta föräldrar med ohälsosamma matvanor identifierar man också barnen. Vi måste bli mycket, mycket bättre på detta inom sjukvården. Och inom förskolan och skolan. Att se och upptäcka de här barnen och erbjuda föräldrarna hjälp.

Alla föräldrar kan inte hantera matsvårigheter på egen hand. De kan ha svårigheter själva, eller helt enkelt inte ha kunskap om vad som är hälsosamt respektive skadligt. Jag vet, det borde inte vara möjigt i Sverige 2012, men desvärre är det så. Det finns kloka föräldrar som söker hjälp. Men det finns också föräldrar som inte vet att det finns hjälp att få.

Och varför låta det gå så långt att det blir ett problem? Om man kan förebygga, eller åtminstone lindra, genom att upptäcka barnen i riskzonen? Detta tror jag är en av de största utmaningarna för MVC, BVC, elevhälsa, förskola och skola. Moderaterna har i flera år arbetat för att få till stånd ett större samarbete mellan vårdcentralerna och elevhälsan. Framför allt kring barn/unga som lider av psykisk ohälsa. Men även för barn som lider av övervikt/fetma behövs ett tidigare och djupare samarbete.

Våra barn är det viktigaste vi har. Låt inte övervikten ta överhanden!