“Då är det bra som det är”….

 Tja, det var ett kort sammandrag av socialdemokraternas slutsatser efter en inspirationsdag om sjukvårdens framtida utveckling.

“Då är det bra som det är, och vi kan fortsätta i samma spår”

Jaha… Det är bra som det är…. Och hur är det då?

Senast i dagens GP läser vi om en äldre kvinna som väntat i 12 timmar på akuten. Är det bra?

Psykiatrin drabbas av nedskärningar och stänger mottagningar. Är det bra?

Hela sjukvården i Västra Götaland är gravt underfinansierad. Är det bra?

S, V och Mp höjer skatten men lägger inte pengarna på sjukvården. Är det bra?

S anser uppenbarligen att det är bra som det är. Inget behöver förändras. Inga visioner behövs. Det är bra som det är….