Att jag tycker genuint illa om trängselskatter…

…Japp, det är ju bara att erkänna… Eller, erkänna och erkänna, det kommer väl knappast som nån chock för er som känner mig…

Men – det finns nåt jag tycker ännu sämre om – Nämligen att inte komma fram. Eller att komma fram alldeles för sent.

Och inför valet att inte betala trängselskatt och få ännu sämre framkomlighet eller att betala för det jag använder och i gengäld få en rejäl satsning på vägar, tåg och älvförbindelse – ja, då sväljer jag förtreten och väljer det minst onda.

Hade tidigare S-ledda regeringar gjort de satsningar på infrastruktur som hela Västra Götaland behöver, då hade vi inte suttit i det här läget i dag. Varken vad gäller E20, E6, älvförbindelse eller järnväg.

Nu sitter vi där vi sitter, (i kö…) med alldeles för lite vettiga vägar, för få älvförbindelser, en järnvägsstation som inte håller ens för dagens trafik, än mindre för morgondagens.

Och idag ställs krav på medfinansiering av infrastrukturen. Alltså att vi som bor här och/eller använder vägarna pytsar in. Det kan man göra på två sätt: endera höjer man skatten (rejält!) för alla som bor i Göteborg, vare sig de äger en bil eller inte, eller så tar man betalt av oss som faktiskt använder vägarna. Då tycker jag ändå att det sistnämnda är smakligare (även om jag fortfarande ogillar det!).

 

För den som vill vets mer om detaljerna i hela Västsvenska paketet – kolla www.vastsvenskapaketet.se

 

Här är förresten mina svar till GT:

Reportrarna ställde samma fem frågor till alla:

1. Är Du nöjd med Västlänken i dess nuvarande utformning?
2. Är Du nöjd med Trängselskatten i dess nuvarande utformning?
3. Vill Du ha en annan dragning av Västlänken?
4. Vill Du ha en annan utformning av Trängselskatten?
5. Är Du beredd att slopa Trängselskatten i Göteborg?

REGIONSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

Annika Tännström:

1. Det har utretts på längden och på tvären i ett antal års tid. Och det är det bästa förslaget som segrat till slut.

2. Samma svar där. Som moderat är man aldrig glad över nya skatter men här handlar det snarare om en vägavgift. Hade tidigare socialdemokratiska regeringar tagit ansvar och sett till att få fart på infrastrukturen i Sverige, så hade vi inte behövt ha den här diskussionen. Så som det ser ut i dag så är det ingen som får satsningar på infrastruktur om de inte själva är med och finansierar det. Så det här är ett sätt att finansiera satsningar på vägarna, så att vi t ex kan få den här nya älvförbindelsen som vi verkligen behöver.

3. Jag tror att man hade fem alternativa dragningar från början, och sen har man malt dem genom olika instanser och remissförfaranden och till slut var det ett förslag kvar, som sannolikt är det bästa förslaget.

4. Nej, det har utretts, det har ändrats under tidens gång. Jag kan inte som politiker komma med några detaljregleringar av dragningarna för jag tror att våra tjänstemän har gjort det på klokaste bästa sätt.

5. Nej det är jag inte. För om vi skulle slopa den så skulle det innebära att vi inte får några som helst infrastruktursatsningar. Det går tyvärr inte att få både och. Jag är ingen vän av trängselskatter, men i jämförelse med att inte få några nya vägar alls, då väljer jag att betala. Det är viktigare att vi har vägar och järnvägar som fungerar så att folk kan ta sig till jobbet.