Ångest är min arvedel

Ångest, ångest är min arvedel

Min strupes sår

Mitt hjärtas skri i världen

Så börjar Pär Lagerqvist berömda dikt, som får en att tro att han faktiskt vet vad han skriver om.

Anledningen till denna något dramatiska inledning av dagens inlägg är att jag i fredags hade tillfälle att gå med under ett arbetspass på Psykiatriakuten.

Ett STORT, STORT tack till Jennie och alla dina arbetskamrater för att jag fick följa ert arbete!

Och just ångest var något av ett tema denna dag. Vi mötte patienter med självskadebeteende, spelberoende, missbruksproblematik, depression, självmordstankar mm. Och ångesten var gemensam för dem alla. Svår ångest.

Att jobba med så svår problematik dag ut och dag in måste slita hårt på all personal. Sjukskrivningar är också ett problem, som gör arbetet ännu tyngre eftersom man ofta har svårt att få in kompetenta ersättare.

Detta drabbar i sin tur patienterna. Långa väntetider till läkare är mer regel än undantag. Fredagen var en relativt lugn dag, vilket medförde att alla patienter snabbt blev triagerade av en sjuksköterska. Men därefter var det väntetid till läkare. Och väntetid på transporter för dem som skulle lägggas in någon annanstans än på Östra. Eller som behövde transport hem eller till särskilt boende.

Som på de somatiska akuterna finns flaskhalsar i systemet. På psykiatriakuten är det väntetiden till läkare som är den första. Därefter jakten på vårdplatser – och transport dit

Det är slående att det så ofta, inom akuta verksamheter, inte är just den akuta verksamheten som är problemet. Problemet ligger s.a.s längre in i huset. Lab, provsvar, vårdplatser och inte minst tillgången på läkare. Under fredagen fanns en (!) specialist i tjänst, en ST-läkare och två obehöriga läkare. Det borgar varken för kvalitet eller snabbhet i besluten/behandlingarna. Med all respekt för de läkare som ändå tjänstgör! Men – det är inte heller rättvist mot dem att inte ge tillräcklig back-up i form av erfarna kollegor, med adekvat utbildning, på plats. Bakjouren utgör en säkerhetsventil, men ur utbildningssyfte behövs legitimerade specialister på plats.

Sjukvården i Västra Götaland är klart underfinansierad. Medan regionen som helhet går med överskott kämpar sjukvården med besparings- och effektiviseringskrav.

Från Moderaternas sida har vi länge krävt undantag för besparingar bla för psykiatrin. Fredagens “tjänstgöring” gav mig verkligen ammunition och kraft att fortsätta kräva mer resurser till psykiatrin.

 

 

En kommentar för “Ångest är min arvedel

Kommentering avstängd.