Det är inte ok!

Att det är så stor skillnad på den vård man får beroende på var man bor!

Sitter på bussen på väg till en dag på temat jämlik hälsa. Ett tema som väcker en del funderingar.

För i dag är inte varken hälsan eller sjukvården jämlik. Det finns landsting som nekar patienter effektiva läkemedel med hänvisning till priset. Men frågan är ju då vad det verkliga priset är? Det pris patienterna betalar i form av ökad sjuklighet, lidande och kanske för tidig död. Vad kostar det samhället i form av sjukskrivningar, vårdplatser, assistans av olika slag?

För det verkliga priset – det står inte på medicinburken…