Ju mer man lär sig, desto mindre vet man….

.. eller ja, det är självklart inte så att man faktiskt vet mindre, men man inser hur lite man ändå kan.

En gång i tidernas begynnelse läste jag psykologi. Efter tio poäng var jag beredd att analysera och diagnostisera varenda människa i min omgivning. Hade svar och förklaringar till det mesta av mänskligt beteende. Efter fyrtio poäng teg jag… Då insåg jag hur otroligt lite jag verkligen kunde om det mänskliga psyket, hur oerhört många alternativa förklaringar som fanns, hur obeskrivligt mycket mer som fanns att lära sig.

Om man vet lite grand om något är det väldigt lätt att uttala sig tvärsäkert. Att fördöma,etikettera, raljera. När man få större förståelse är det inte så lätt längre. Kanske är det därför som verkliga sakargument sällan biter på extremister? Man vet tillräckligt mycket för att kunna vara tvärsäker, men tillräckligt lite för att inte drabbas av någon form av självinsikt.