Teori och praktik

I eftermiddag har jag befunnit mig i en trivsam, akademisk bubbla.

Jag har haft förmånen att få lyssna till SU’ s senaste gästprofessor, Tom Burns och ett antal skickliga, komptenta forskare och kliniker som arbetar inom psykiatrin.

Det är slående vilken fantastisk kompetens vi har inom regionen och göteborgsområdet. Och hur liten del av all denna kompetens som faktiskt kommer patienterna tillgodo. Eftersom S,V och MP fortfarande anser att psykiatrin är ett lämpligt område för besparingar.

 

Det hjälper liksom inte att vara världsledande inom forskning om inte all denna kunskap också tillåts omsättas i praktik…