På trafiksäkerhet

Just nu, i skrivande stund, debatterar Regionfullmäktige frågan om utbyggnad av E20. För vilken gång i ordningen orkar jag inte tänka på…

E20 figurerar ofta, alltför ofta, på löpsedlar som “Dödens väg”. Tyvärr är epitetet välförtjänt. Trafiksäkerheten är under all kritik. Den väg som borde knyta samman rikets två största städer är snarare ett hinder för transport än en möjlighet.

Västsverige halkar efter på flera områden. Bl.a om man tittar på lokala arbetsmarknadsregioner, dvs den arbetsmarknad som finns inom en timmes pendlingsavstånd. Stockholm och Malmö har utvecklat sina arbetsmarknadsregioner, Göteborg står i princip still. I Göteborg har vi också en hamn. Till och från hamnar måste gods fraktas landvägen. Mellan östra och västra Sverige underlättas knappast den transporten med dagens usla vägstandard. E20 må till större delen gå genom Skaraborg, men den är i hela Västsveriges intresse.

Vi behöver en europaväg med motorvägsstandard. Nu.

Alliansen är enig. Såväl i regionfullmäktige som i berörda kommuner. Socialdemokraterna vill nog gärna ha motorväg, åtminstone är det vad deras kommunala företrädare säger. Men i regionen låter man dessvärre Miljöpartiet avgöra. Och motorvägar står inte så högt i kurs hos MP… Principer går före trafiksäkerhet och tillväxt.