Hela dagens artikel

I torsdags fattade dessvärre Sahlgrenskas styrelse beslutet att stänga tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Något som Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna motsatte sig. Alla berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och ett antal kommunala företrädare har också skrivit till styrelsen och framfört oro för sämre tillgänglighet och försvårat samarbete. Patient-, anhörig- och brukarföreningar har också protesterat. Men S-ledningen har tyvärr inte velat ta protesterna och oron på allvar.

I dag har GP inne en förkortad version av en artikel som vi, moderata företrädare i SU´s styrelse, Primärvårdsstyrelsen och HSN 7 och 11 skrev i förrav veckan efter att beslutet togs. Här kommer artikeln i sin helhet:

(S)vikna vallöften

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att vi inte skulle behöva vänta mer än en timme på akuten, ytterligare en ambulanshelikopter och så “lovade” man att inte sälja några sjukhus.
Nu ser vi resultatet – långa väntetider på akuten, ingen extra ambulanshelikopter. Man säljer i och för sig inga sjukhus, istället stänger man mottagningar.
I torsdags beslutade Socialdemokraterna i Sahlgrenskas styrelse att stänga tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Partille, Härryda och Hisingen.
Samtliga berörda Hälso-och Sjukvårdsnämnder har motsatt sig stängningarna. Enhälligt. Oavsett partifärg har de politiker som företräder medborgarna bestämt avrått från en stängning.
Starka signaler har också kommit från kommunala företrädare och framför allt från patient-, anhörig- och brukarföreningar. Det är inte rimligt att lämna två hela kommuner plus en stadsdel, stor som tex Västerås eller Jönköpings kommun, utan specialiserade öppenvårdsmottagningar.
Socialdemokraterna anser dock att de har tolkningsföreträde framför dem som är direkt berörda av vården.
Nu centraliseras öppenvårdspsykiatrin. Patienternas får längre resväg, samarbetet med kommunernas socialtjänst (tex boendestöd) riskerar att försämras liksom kontakten med primärvården.
Söktrycket på (den enda kvarvarande) psykiatriska akutmottagningen i Göteborg har ökat och riskerar att bli ännu högre om det blir svårare att komma till öppenvårdsmottagningarna. Patienter som vårdats inom slutenvården, akut eller planerat, är också ofta beroende av fortsatt stöd i öppenvården efter utskrivning.
Moderaterna har under flera år motsatt sig besparingar på psykiatrin, dessvärre har den politiska ledningen inte velat lyssna. Vi vet att samverkan mellan psykiatri, primärvård och kommunal omsorg är oerhört viktig för en framgångsrik behandling. Många är berörda av den psykiatriska öppenvården – bl.a  människor med depression, ångest, social fobi, sjukdomar som drabbar många människor varje år. Depression kan räknas som en av våra stora folksjukdomar, 15% av alla män och 25% av alla kvinnor beräknas någon gång under sitt liv drabbas av en depression som är såpass allvarlig att den kräver behandling. Drygt 13% av befolkningen drabbas någon gång i sitt liv av social fobi.
Psykiatrisk vård är inget konstigt, litet område som berör ett fåtal individer. Var tredje svensk drabbas nån gång i sitt liv av psykisk ohälsa eller sjukdom. Det måste tas på allvar.
Johnny Bröndt (M), vice ordförande Sahlgrenska
Annika Tännström (M), ledamot Sahlgrenska
Marith Hesse, (M) vice ordförande Primärvårdsstyrelsen
Per Vorberg, (M), vice ordförande HSN 7
Anna-Maria Raimer (M), ledamot HSN 11

2 kommentarer för “Hela dagens artikel

  1. Det stora problemet är att det är så svårt att få hjälp i det AKUTA läget. Att söka sig till en psykiatrisk akutmottagning och där få bli inlagd tycks vara svårare än att komma in på Cafe Opera när det begav sig i Stockholm. Där tycker jag att huvudfokus bör ligga istället för detta.

Kommentering avstängd.