Det behövs mer!

Organ, alltså

I dag beslutade Regionstyrelsen bifalla min motion om organdonationer. Att en ledamot från oppositionen får sin motion bifallen tillhör inte vanligheterna… Men i dag gick det vägen.

Och det är jag väldigt glad för. För det finns ett stort, stort behov av organ för att hjälpa svårt sjuka människor.

Att sprida kunskapen och få fler människor att ta ställning för organdonation är oerhört viktigt. Regionstyrelsen har, genom att bifalla min motion, ställt sig bakom att ta intiativ till en riksomfattande kampanj (ungefär som AKUT-kampanjen kring stroke) och att förbättra utbildningen för sjukvårdspersonal vad gäller organdonation. Och att vi ska göra fler utåtriktade aktiviteter runt om i länet i samband med Donationsveckan.

Motionen behöver nu också bifallas av Regionfullmäktige. Men eftersom Regionstyrelsen var helt enig känns det som om motionen har goda chanser att bli bifallen även i fullmäktige. Sen gäller det att göra “verkstad” av det hela! För det krävs konkreta åtgärder, inte bara bifall.