På vårdplatser

Och det är inte det lättaste…

Det måste finnas tillräckligt med vårdplatser vid varje givet tillfälle. Och inte bara det – det måste dessutom vara rätt sorts vårdplats. Alltså ortopedplatser för benbrott och BB-platser för nyförlösta. Benbrott på BB och vice versa är ingen höjdare.

Så slår dessutom vinterkräksjukan till… Vilket innebär fler sjuka och att avdelningar måste avdelas särskilt för denna åkomma, för att undvika att fler smittas.

När samtliga sjukhus är hårt belastade och har fyllt sina vårdplatser blir det väldigt svårt att flytta patienter mellan sjukhus. Vilket man ibland vill/måste göra. Vill för att patienten tex är färdigbehandlad på universitetssjukhuset och vill till ett sjukhus närmre hemmet och sina anhöriga. Måste för att högspecialiserade vårdplatser behövs för svårare sjuka patienter.

Här har också kommunerna en diger läxa att göra. Att se till att det finns stöd i form av hemtjänst, hemsjukvård,, korttidsplatser, särskilda boenden och allt vad som krävs för att vårda äldre, sköra människor i behov av omvårdnad, men inte sjukhusvård. För just nu ligger en ansenlig mängd människor av den kategorin på våra sjukhus istället för i sina egna sängar. Där de skulle må bättre och dessutom slippa utsättas för den smittorisk som trots allt finns på varje sjukhus. Inte minst vinterkräksjukan som kan vara direkt livshotande för människor med andra sjukdomar, svaghet, undernäring mm

Regionens sjukhus måste se över såväl tillgång som behov av vårdplatser. Inte bara till antalet, utan också var de ska finnas. Såväl geografiskt som inom respektive sjukhus. Och kommunerna måste bli bättre på att ta hand om sina utskrivningsklara patienter. Det finns lysande exempel, som tex samarbetet mellan geriatriken på Mölndal och Mölndals kommun. Men tyvärr fungerar det inte lika bra överallt.

Och de som blir drabbade är patienterna. Både de äldre och patienter i alla åldrar, som inte vårdas på rätt plats pga vårdplatsbrist, eller snarare “vårdplatsfelaktigheter”

Tyvärr har S-ledningens enda svar  på vårdplatsfrågan varit: Nedragningar.

Det håller inte. Det duger inte. Frågan om vårdplatser måste tas på allvar.