På vårdplatser idag med

Det är nämligen så att förutom de problem jag skrev om igår, så påverkar vårdplatsbrist också akutmottagningarna.Närmare bestämt väntetiderna där. För om patienter som bedöms behöva sjukhusvård inte får en säng att ligga i, blir de kvar på akutmottagningen. Och om de blir kvar på akutmottagningen stasas snart hela systemet och akuten fylls med patienter som borde vara någon annanstans. Resultatet blir att de “nya” patienter som kommer in till akuten tvingas vänta, eftersom undersökningsrummen är upptagna av redan undersökta patienter. Som dock inte kommer vidare…

Att rätt antal och rätt sorts vårdplatser finns på varje sjukhus påverkar såväl in-som utskrivningar. Det påverkar väntetider. Det påverkar patientsäkerheten. Finns t.ex inte tillräckligt med IVA-platser vårdas kritiskt sjuka patienter utan den kompetens och apparatur som behövs. Jag har själv stått i en korridor på barn-IVA med en mycket svårt sjuk tvååring, som inte fick plats, utan fick vårdas i korridoren i väntan på ett rum. Att förklara det för föräldrarna, som dittills levt i tron att Sverige har världens bästa sjukvård, är inget jag avundas vårdpersonalen…

Det krävs en rejäl översyn av vårdplatserna