“hellre rik och frisk än fattig och sjuk”

Måhända Socialdemokraternas paroll inför nästa val?

Är  just nu, på ren svenska, skitförbannad!!!

Vaknar och läser GP som meddelar att nya neddragningar ska göras inom psykiatrin. Närmare bestämt inom barnpsykiatrin. Den här gången är det anorexipatienterna som får ta stöten av S’s val att prioritera friska ungdomar framför sjuka.

S, V och MP har drivit igenom fri tandvård för unga, friska, arbetsföra vuxna. Och det låter väl trevligt för målgruppen. Problemet är bara att med begräsnade resurser får någon annan betala.

Och  det blir så skrämmande tydligt i det här fallet.

Sjuka, dödligt sjuka 22-åringar får inte den vård de behöver. Men friska 22-åringar får gratis tandvård.

Vackra ord och formuleringar i budgeten, visar sig i verkligheten innebära besparingar för de svårast sjuka. Framför allt på dem som har svårt att föra sin egen talan. Som oftast har fullt upp med att överleva, inte skapa opinion. Läs: patienter inom psykiatrin.

Jag är måhända naiv, men jag trodde (ända fram till i morse) att vi hade någon form av politisk enighet att värna om barn och unga, även i tuffa ekonomiska tider. Ack,vad jag bedrog mig!

För Socialdemokraterna är det tydligen viktigare att betala vården för friska än för sjuka. Lite märkligt i sammanhanget är den möda man lägger ner på att uppfylla vallöftet om fri tandvård för friska 25-åringar, ställt i relation till vallöftet om minskade väntetider på akuten och ökade satsningar  ambulans och ambulanshelikopter….