Så det snurrar i skallen!

Men det är en väldigt behaglig karusell som pågår bland hjärnvindlingarna! Jag är på väg hem från ett forskningssymposium på Karolinska Institutet och bearbetar mentalt allt jag fått lyssna till på förmiddagen.

Ta ett djupt andetag och föreställ dig att jag, ärkehumanisten, som en gång fick 0,5 poäng på ett kemiprov (för att jag “i alla fall lyckats stava mitt namn rätt”), skulle sitta och lyssna på en nobelpristagare i kemi – och njuta av varje sekund? Inte bara njuta – glädjas, rysa, skratta och t.om fälla en tår. Ja, hade du sagt det till mig i går kväll hade jag nog inte trott dig… Just det här nobelpriser utdelades för upptäcken av aquaporiner ( be mig inte förklara, humanist som sagt -googla!)

Peter AgrePeter Agre, nobelpristagare i kemi och chef för John Hopkins Malaria Research Institute (mm.mm) berättar om forskningens och vetenskapens betydelse för internationella relationer. Vanligtvis pratar vi om internationella utbyten som en förutsättning för bra forskning, Peter Agre vänder på hela resonemanget och visar vilket internationellt utbyte som kan bli resultatet av forskning. Om hur han, som amerikansk forskare, kunnat verka i såväl Nordkorea som Kuba. Om hur man genom vetenskapliga genombrott minskat dödligheten i vissa områden i Zimbabwe med 95% på tio år! Om internationalisering kontra isolering. Om hur ordet för kris på koreanska är sammansatt av orden “fara” och “möjlighet”. Om hur han, som internationellt erkänd forskare, släpps in in sammanhang där en “vanlig” amerikan aldrig fått tillträde. Och hur detta kan minska friktionen och misstron mellan vissa länder. För att istället leda till ytterligar utbyte, förbättrad utbildning, möjlighet att omsätta forskningsresultat i tex hälsovård i länder med stora hälsoproblem. Wei Ji

 

Anne GloverEfter honom kommer professor Anne Glover, Chief Scientific Advisor i Europeiska Kommissionen, som sammanfattar sitt anförande med “Research not communicated is research not done”. Hon talar om hur forskningen påverkar såväl vårt vardagsliv som stora politiska beslut. Om hur vetenskaplig evidens borde vara det som verkligen ligger till grund för stora beslut, men hur evidensen ofta ignoreras. Även hon talar om internationellt utbyte och illustrerar detta rent praktiskt genom att använda Astrid Lindgrens kära figurer som illustration till i stort sett varje påstående om vetenskap och forskning. Och i sitt anförande gör hon exakt det hon säger att hon vill göra – gör forskning begriplig även för oss lekmän i lokalen. Begriplig, intressant och får oss att vilja höra mer, lära mer, veta mer.Pippi