“Skola, vård & omsorg”

Ja,så har Socialdemokraterna i ett antal valrörelser försökt framstå som välfärdens försvarare. Men hur ser verkligheten ut?

Jo, i Göteborg, Socialdemokraternas skyltfönster, lämnas gamla att dö för att de “glöms bort” av hemtjänsten. Samma hemtjänst som av den politiska ledningen åläggs sparbeting och går på knäna. För att S prioriterar annat än omsorg. På gammalt S-manér motsätter man sig också all form av valfrihet, som skulle ge de gamla ett reellt inflytande över sin vardag. Över vem som ska hjälpa dem med deras intimhygien, vem som ger medicin – och ser eller inte ser – hur de reagerar på medicinen. Vem som kan slå larm, till såväl sjukvård som anhöriga, när man upplever att den gamla plötsligt blivit sämre. I dag “ser” ingen. Hör ingen vad som händer. Osökt kommer den där bilden av de tre aporna upp för mig…

Och vården då? I valrörelsen utlovade S max en timmes väntetid på akuten. Någon som varit där på sistone? Vi pratar inte EN timmes väntetid, jag lovar…Inte ens om vi räknar bort de mindre krämporna ur statistiken (vilket S gör för att snygga till siffrorna) Och de som ligger där i korridoren och väntar är samma personer som jag beskrivit ovan. Nämligen de gamla, sjuka, svaga, sköra människorna. Som hunnit bli ännu sjukare, svagare, skörare innan de kommit till akuten. Och som blir ännu sämre innan de kommer in på en avdelning. Och som när de skrivs ut återvänder till en hemtjänst som inte klarar sitt uppdrag. Och den extra ambulanshelikopter man lovade – den har ingen sett så mycket som ett rotorblad av.

Skolan, ja där vill S gärna skylla på regeringen när elever misslyckas. Men….skolan är faktiskt en kommunal angelägenhet… Och när elever misslyckas är det en kommunal angelägenhet. Även i S-styrda Göteborg. Och i 108 andra vänsterstyrda kommuner.

Det är i den enskilda skolan man gör satsningarna – eller låter bli – på att ge högpresterande elver möjlighet att gå fram lite snabbare. Och ge elever med svårigheter det särskilda stöd de så väl behöver. Det är i varje enskild skola som arbetet mot mobbing och trakasserier måste göras. Inte i riksdagen. Där ska lagar stiftas.

Och vill vi att dagens unga ska välja att arbeta inom denna viktiga välfärdssektor som vård, skola och omsorg utgör, ja då är det dags att lägga kraft bakom orden! För de vackra ord S matar oss med år ut och år in är inget annat än just det – vackra ord. När de väl fått makten, som i Västragötalandsregionen och Göteborg, försöker de inte ens uppfylla sina vallöften.

Om bara några år går många erfarna, kompetenta läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, hemtjänstpersonal, lärare, specialpedagoger, rektorer, mm  i pension. Vi behöver nya kompetenta människor, som kan skaffa sig erfarenheten. Människor som drivs av en längtan att göra ett bra jobb. Ska de ha möjligheten att göra detta måste de också ha förutsättningarna. Som börjar redan i skolan. En förskola som kombinerar pedagogik med lek. En grundskola som verkligen lägger grunden. En gymnasieskola som är tillräckligt attraktiv för att elever ska välja att gå den, inte tvingas.  Högskolor och universitet med hög klass och internationell konkurrenskraft. Forskning som driver utvecklingen framåt. För det krävs både kraft och vilja. Vilja att verkligen genomföra det man lovar.