På jämlik vård

Till att börja med kan vi konstatera att sjukvården i Västra Götaland inte är jämlik. Det är ett sorgligt faktum atr både tillgången och kvaliteten på vården skiljer sig åt beroende på var man bor. En orsak kan vara att vi har organiserat beställarnämnderna utifrån geografi. Detta innebär att man som regel har rätt dålig kännedom om “grannens” förutsättningar, tillgång och kvalitet. Det innebär också att man som fritidspolitiker i ennämnd har, i princip, oändligt många diagnoser och vårdprocesser att beställa och följa upp. Och se till att beställa adekvat utbildad personal för. Det kan jag lova er är inte lätt!

Vi moderater vill istället organisera nämnderna utifrån diagnoser/vårdprocesser. Alltså att man beställer hela vårdkedjor. Lite slarvigt uttryckt – man beställer leverans av friska patienter. Hela vårdkedjan, från tex fallet på hallmattan, via röntgen, operation, rehabilitering och hem igen med uppföljning. Inte enstaka operationer. Om sjukhuset av någon anledning inte lyckas på första försöket, utan måste operera om, då får de inte ersättning en gång till. De har ju redan fått betalt för hela processen.

Genom att beställa hela vårdprocesser får den vårdgivare – privat eller offentlig- som åtagit sig uppdraget också hela ansvaret. Den som är patientfokuserad och arbetar tex hälsofrämjande, som ser till att förbereda patienten på bästa sätt, tex genom sjukgymnastik redan före operationen, får också ett bättre ekonomiskt utfall. Och dessutom snabbt ett gott renomme, som får fler patienter att söka sig dit. Den som inte får patienten frisk lika snabbt, eller som kanske orsakar vårdskador, infektioner e.dyl får också ta såväl det ekonomiska ansvaret som ansvaret för att få sin patient frisk igen. Utan att kunna begära mer pengar för något som de misslyckats med första gången.

Om en och samma nämnd beställde t.ex all hjärtsjukvård i länet, skulle man mycket snabbt se vad som skiljer sig åt mellan olika vårdgivare. De förtroendevalda som sitter i nämnden och de tjänstemän som arbetar för den skulle också ges chansen att bli riktigt, riktigt duktiga på “sin” specialitet.

Det handlar om att kunna ge en likvärdig vård över hela regionen. Och inte bara likvärdig – utan en sjukvård med hög kvalitet, patientsäker och med god tillgänglighet.