“Så ful – ta livet av dig”

…..och det gjorde hon….

Ännu en gång har det som inte får hända hänt. En ung människa har tagit sitt liv på grund av andra unga människors trakasserier. Och vuxnas oförmåga att på allvar ta itu med mobbing och trakasserier.

Efter alla dessa år och efter att flera barn tagit sina liv, tycks mobbing fortfarande inte tas på allvar av vuxenvärlden. Det räknas liksom inte. “Lite får man tåla”. “Nåja, man kan väl undra vad XX gjort som fått de andra barnen att agera så”. “Det som inte dödar härdar”. “Äsch, det är nog inte så allvarligt”. “Det händer inte på vår skola”.

Men det gör det. Och i en del fall med dödlig utgång.

Det är hög tid att ta våra barns situation i skolan och på nätet på allvar. Att visa att hot och trakasserier inte är acceptabla. Att det är de som hotar och trakasserar som ska ändra sitt beteende, inte den som blir utsatt.

i dag tänker jag på flickan, hennes föräldrar, anhöriga, vänner,  klasskamrater. På ett helt samhälle som drabbats. Av att någon (eller några) tagit sig rätten att förstöra en flickas liv.