Arbetsglädje, stolthet och gemenskap

Just nu är jag mitt uppe i det moderata politikutvecklingsprojektet “Framtidens Jobb”. Något som ger mig anledning att besöka arbetsplatser jag annars inte skulle besökt och träffa människor jag annars inte skulle träffat.

Och det som slår mig, oavsett vilken arbetsplats jag besöker, är att så många framhäver gemenskapen på jobbet. Hur värdefullt det är att få jobba tillsammans. Vilken betydelse arbetskamraterna har. Både som kollegor i ett team och som vänner vid fikabordet.

Men också hur stolt man är över sitt arbete. Över att komma till jobbet och verkligen göra sitt bästa för dem man möter i sitt arbete. Över att få göra skillnad för någon.

Och visst är det så för oss alla – att arbetet faktiskt betyder väldigt mycket i våra liv?

Att jobba handlar inte “bara” om att få en inkomst som man kan leva på. Det handlar om att få höra till, att bidra, att göra skillnad, att vara del av en gemenskap. Om att vara behövd.

Det behöver vi alla. Även de som har en funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom, varit långtidsarbetslösa. Vi behöver få höra till, vara behövda, sedda och bekräftade. Det är det arbetslinjen handlar om.