Somliga målar med breda penslar…

Stefan Löfven vill ha EU’ s lägsta arbetslöshet. Så bra! Där är vi faktiskt helt överens. Om det undgått någon har hela Alliansen stått bakom arbetslinjen under ganska många år nu. Och det går rätt bra. När resten av Europa slåss med stora underskott och galopperande arbetslöshetssiffror tuffar Sverige på rätt bra.

Och Alliansen och Stefan Löfven skiljer sig åt på några punkter. Den alldeles avgörande är att vi är just en allians. Långt innan valt kan vi ge väljarna besked om att vi faktiskt är eniga om att vilja göra vårt bästa för Sverige tillsammans.

Vem vill Stefan Löfven regera tillsammans med?

Inga svar ges på den frågan, så här dryga året före val.

Sen var det ju det här med jobben… Huruvida de verkligen blir fler om man höjer arbetsgivaravgiften för unga. Om man höjer momsen. Om verkligen fler blir motiverade att gå från bidrag till arbete om man höjer skatten på deras arbete.

Hur Sverige ska få den lägsta arbetslösheten i Europa får vi inga direkta svar på (heller…). Svaret blir att det behövs “en hel palett av åtgärder”.

Själv håller jag just nu på med lite måleriarbete hemmavid. Och vet av erfarenhet att de där  breda penslarna är kanske en tilltalande genväg, men det blir inte speciellt bra…