Om inte jag – vem då, då?!

För lite sen sade socialföräkringsminister Ulf Kristersson, i en bisats, att var och en har ansvar för att ta hand om sin kropp.

Och… Det tog hus i… Ja, ni vet var…

Så, jag undrar bara lite stillsamt: om inte jag har ansvar för min egen kropp, vem har det då?

Vem ska ta ansvaret för vad jag stoppar in i ansiktet? Vem tar ansvaret för om jag ligger i soffan eller ligger i som en rem? Vem ska avgöra om jag ska röka lax eller cigaretter? Dricka kranvatten eller Eau de Vie? Vem?

Jag bara undrar….