Vem vet mest – och vem vet bäst?

Vem vet mest respektive bäst om sjukvård?
Ja, vad det gäller den samlade mängden kunskap finns säkert både läkare, sjuksköterskor, professorer, tjänstemän och politiker somvet mer än du och jag.
Men den som vet bäst vilken sjukvård du behöver är ju faktiskt du!
Med ett vårdvalssystem, likt det vi har i dag inom primärvården (vårdcentraler) lämnar vi över beslutsmakten till dem som är berörda av besluten, dvs patienterna. Inte så att var och en får betämma vilken sorts medicin eller operation han/hon ska få, men vilken vårdgivare som ska ge den.
Jag kan alltså välja den som jag har förtroende för. Inte den som lämnat ett anbud till regionen om att utföra åtgärden till lägsta pris.
Det fiffiga i det här också att priset faktiskt blir lägre och kvaliteten högre! Troller? Nej logik.
I Stockholm utförs varje år ca 800.000 besök i somatisk (kroppslig) vård enligt vårdval.
Det har lett till kortare köer, nöjdare patienter, färre komplikationer och lägre priser.
Så, det är hög tid att även Västra Götaland överger sitt förlegade tänk att politiker och tjänstemän är bäst skickade att välja vård för dem som behöver. Vi vill införa vårdval även till specialistvård. För att även om det finns andra som vet mer är det du som vet bäst!