Visst är det väl märkligt?

Visst är det väl märkligt att Västragötalandsregionen, en av Sveriges största arbetsgivare, ska vara så rent ut sagt pissiga på att betala ut vettiga löner?
Inte minst vår största vårdgivare, Sahlgrenska Universitetssjukuset.
När jag besöker olika personer som arbetar inom VGR tycks det finnas nån slags avundsjuka/rättvise-aspekt som vägs in: Eftersom SU är så stort och erkänt duktiga, vore det ytterligare en konkurrensfördel om man betalade ut högre (eller i alla fall lika stora) löner som i övriga regionen… Eeeeh? Så betydelsen av att arbeta med de allra svårast sjuka, de som inte kan tas om hand någon annanstans – den ska alltså inte räknas? Att vara universitetssjukhus, med allt vad det innebär av handledning och forskning, det räknas inte heller?

Är det inte på tiden att anvarsfullt arbete också betalar sig? Att akademiska studier också syns i lönekuverten – för alla yrkeskategorier?

Och då säger genast någon: “Då får ni väl höja skatten, så ni kan betala sjuksköterskorna det de förtjänar”
Tja, höjt skatten har ju redan S, V och MP gjort. Syntes det i lönekuverten? Påverkade det sommarsituationen i VGR till det bättre?
Kom de ökade intäkterna alls sjukvården till godo?
Den enda påverkan vi sett är att sjukvårdspersonalen får mindre i lönekuverten, eftersom skatten äter upp mer…

Det handlar inte storleken på pengapåsen. Det handlar om hur man prioriterar de gemensamma medel regionen förfogar över.
S, V och MP har tydligt visat att personalens löner inte står högst på prioriteringslistan.