På mod

imageOm bara hälften av oss hade besuttit bara hälften av det mod Raoul Wallenberg hade, ja då hade världen varit en bättre plats att bo på.

Det Raoul Wallenberg lyckades med är nästan utan motstycke. Exakt hur många människor han räddade vet vi inte. Men det kan vara upp emot hundratusen personer. Hundratusen människor som annars skulle gått under under fasansfulla former.
Men vi kan alla göra något i hans anda.
Skolorna har nyligen börjat efter sommarlovet. För några efterlängtat, för några fasa.. Gör en insats mot mobbing. Stå emot. Säg ifrån. Ta parti.
Och detta gäller även alla oss som slutat skolan. Vuxenmobbing är lika oacceptabelt som mobbing av och mot barn. Stå emot. Säg ifrån. Ta parti.

Gör det i stort eller gör det i smått. Men gör klart att ingen har rätt att ge sig på någon annan. Varken av religiösa, kulturella, sexuella, eller andra skäl. Inte för att någon bär glasögon, har “fel” kläder eller “fel” uppfattning.

Det krävs mod för att stå upp och stå emot. Men inte så mycket mod som Raoul Wallenberg visade. Och – kan du så kan jag. Kan vi följer fler efter.

I dag hedrar vi minnet av Raoul Wallenberg. Men vi skickar också ett stort tack till ALLA som vågar stå upp och stå emot. I stort och i smått.