Akuten – var god dröj!

I omvalet 2010 slog Socialdemokraterna på stora trumman och lovade att ingen skulle behöva vänta mer än en timme på akuten.
Och förstärkte akutmottagningarna med…..ingenting….ingenting alls…
Trovärdigt?
Märkligt nog fanns det tydligen människor som uppfattade detta som ett reellt löfte. Och att den redan hårt ansträngda personalen på akuten faktiskt skulle klara av att springa ännu fortare. Och hitta obefintliga värdplatser på redan överfulla vårdavdelningar.
Så, hur ser facit ut nu då?
Så här:

Måluppfyllelse TTL (tid till läkare):

                           Alingsås     Kungälv  NU-sjukvården      SU      SkaS        SÄS         Totalt

Mars 2011            55%                  41%               47%                39%      61%          60%              47%
Juni 2013             50%                  35%               46%               37%       55%         47%              45%
Juli 2013              62%                  29%               43%               35%      60%          49%              44%

Sedan 2011 har alltså väntetiderna ökat istället för att minska…

Nu tror kanske den sjukvårdsintresserade läsaren att Socialdemokraterna tagit till sig dessa siffror och dragit slutsatsen att sjukvården i Västra Götaland behöver mer resurser?

Icke…. De har istället dragit slutsatsen att det klokaste man kan göra är… att sänka målsättningen… Till 60%.

Så, grattis alla hårt arbetande akutsyrror och -läkare samt vårdbehövande. Det blir inget tillskott. I form av något annat än ökade väntetider alltså.

 

Vi moderater lovade också en timmas väntetid på akuten för att få träffa en läkare.

Men till skillnad från S hade vi en plan för att förse akutmottagningarna med de resurser som behövs.

Akutmottagningen är en del av en kedja – vill man minska väntetiderna på akutmottagningen måste man lösa också problemen innan och efter akutmottagningen. Därför presenterade Alliansen 25 konkreta förslag för att förstärka vårdkedjan kring akuten – från sjukvårdsrådgivningen per telefon till att öka tillgången på vårdplatser och vi har också avsatt pengar till insatserna i budgetarna.

 

Till helgen är det exakt ett år kvar till valet. Västra Götalandsregionen behöver en ny majoritet – som satsar på sjukvården