Provval inför 2014

Provvalskandidat Just nu pågår vårt provval inför valet 2014.

Solklart vad det handlar om för alla aktiva. Mer mystiskt för den som valt att inte engagera sig aktivt.

Provvalet handlar om att DU – både du som är medlem och du som “bara” är intresserad av att tycka till, har möjlighet att rösta på vilka kandidater du vill se på de moderata valsedlarna 2014.

 Så, hur gör man då, om man vill rösta?

Jo, så här:

Du som är medlem har fått ett brev med inbjudan till provvalet. Det innehåller också en kod som du behöver för att rösta.

Om du inte är medlem behöver du ändå en kod. Sms:a ordet PROVVAL till 71120, så får du en kod i retur. Kostnaden är den vanliga sms-taxan.

Gå in på:

www.provval.moderatvg.se

Mata in koden genom att välja “Logga in” eller “Till röstningen” överst på sidan.

När du är inloggad väljer du var du vill rösta och på vem/vilka. Du kan bara rösta en gång i varje val (kommun/region/riksdag) från samma mobiltelefon. Så är ni fler i familjen får ni alltså använda varsin telefon.

Jag hoppas naturligtvis att du, som besöker min blogg, känner förtroende för mig och de frågor jag driver och vill fortsätta driva. Och är därför VÄLDIGT tacksam om du vill ge mig din röst i provvalet. Det ökar mina chanser att få fortsätta arbeta med de frågor jag verkligen brinner för. Är du trogen läsare tror jag du känner till det vid det här laget.

Men, för säkerhets skull: Jag ser två riktigt stora problemområden inom sjukvården i Västra Götaland:

– Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. För få äldre får den kvalificerade vård och omsorg som de behöver, av personal med geriatrisk kunskap. För få får hembesök, istället tvingas de (och deras anhöriga) vänta långa tider på sjukhusens akutmottagningar. Vi måste få en väl fungerande vårdkedja för ALLA äldre. En vård på deras villkor.

– Psykiatrin. I dag nekas vuxna välbehövliga utredningar. Barn och unga som mår dåligt får vänta alltför länge. Kompetensen att se och möta deras behov saknas. Vi har för få specialistutbildade psykiatriker och specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. Den psykiska ohälsan ökar.  Men i VGR förmår inte sjukvården möta det växande behovet. Kunskapen om psykiatriska sjukdomar/funktionsnedsättningar ökar. Vi måste ta tillvara den och se till att den kommer alla tillgodo. Bostadsadressen får inte vara avgörande för om man får rätt vård eller inte. Eller hur länge man måste vänta.

Sen har vi ju de väl kända problemen inom akutsjukvården i Västra Götaland: Ambulansen som saknar resurser. Den utlovade exra ambulanshelikoptern som vi sedan löftena 2011 inte sett så mycket somm ett rotorblad av. Väntetiderna på akutmottagningarna ökar istället för att minska.

Mp sätter sig emot vajre meter asfalt. Utbyggnad av motorvägar handlar för mig mer om trafiksäkerhet än bekvämlighet. E 20 går, tämligen välförtjäånt under namnet “Dödens väg”. Sjukvården får lägga resurser på att ta hand om trafikskadade, som kanske kunde klarat sig med en bättre vägstandard. Det mänskliga lidandet och förlusten av liv går överhuvudtaget inte att mäta.

En annan infrastruktur med stora brister är IT-systemen inom vården. Det är dags att se till att alla system kan “prata” med varandra! Inte bara inom VGR, utan i hela landet. Snubblar jag på en trottoarkant i Karlstad vill jag att akutmottagningen där ska kunna se min journal utan krångel. Jag vill också kunna se den själv, via nätet, på ett säkert sätt. Det är inte rimligt att kvalificerad sjukvårdspersonal ska ägna så mycket tid åt att logga in och logga ut och logga in igen i olika gammeldags system. Förutom att det är tidskrävande ökar det risken för sammanblandningar och fel.

Vi har en sjukvård som vi i mångt och mycket kan vara stolta över. Den rikssjukvård som bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i väldsklass! Men den måste också värnas och utvecklas ständigt för att stå sig väl i konkurrensen. Vårt valfrihetssystem inom primärvården har lett till fler vårdcentraler och fler alternativ för alla att välja bland. Och med fler alternativ kommer också kvalitetsutveckling- man måste vara bra för att bli vald.

Jag vill gå vidare med valfriheten. Jag vill se fler specialister och bättre möjligheter att välja var och av vem man vill få vård.

Men till syvende och sist är ändå det viktigaste – Att man får rätt vård, i rätt tid, av rätt person/team.

image

Om du tycker som jag, ge mig din röst i provvalet, så ger jag röst åt dina tankar i politiken.