Vi är i förtroendebranschen

imageJag undviker gärna att presentera mig som “politiker”. Det låter lite luddigt, vagt och liksom långt borta.

Jag är förtroendevald. Och det känns stort. Att ha fått människors förtroende att jobba med sjukvårdsfrågor.

I går, på en debatt fick jag frågan från en mycket välrenommerad professor om vi inte skulle kunna använda oss av “statitiskt säkerställt material” för att fatta svåra beslut, typ lägga ner en verksamhet.
Mitt svar blev att den där hårda statistiken, den är en förutsättning för att kunna fatta beslut överhuvudtaget. Men det räcker inte! Innan sådana beslut fattas måste man också se till vilka konsekvenser det får i stort, hur det påverkar andra verksamheter och framför allt – hur påverkar det de berörda människorna?

Av rena patientsäkerhetsskäl måste ibland vissa operationer ske endat på ett fåtal ställen. Av den enkla anledningen att det krävs erfarenhet och skicklighet. Jag tror knappt någon skulle vilja bli opererad av en kirurg som bara gör operationen två-tre gånger per år.
Men, det gäller att bygga ett förtroende för beslutet helst redan innan det fattas. För ryggmärgsreflexen vid varje förändring är: “Nej!”

Just i sjukvårdsfrågorna blir vikten av förtroende så extremt stor. Är det någon gång vi måste kunna känna förtroende och trygghet så är det när det handlar om sjukvård. Sannolikt för att vi känner oss så utsatta. När vi behöver sjukvården är vi ju, de facto, sjuka. Eller tror i allafall att vi är det. Eller så är vi i behov av akut friskvård – typ förlossning. Oavsett anledning så känner vi oss utsatta. Kanske lite rädda. Beroende av att vården faktiskt finns där och fungerar när vi behöver den.
Förtroende…

Och eftersom sjukvården är skattefinansierad har vi också en politisk styrning av den. Förtroendevalda – som också kan ställas till svars för felaktiga beslut. Och vars mandat omprövas vart fjärde år.
Nästa år är det dags för denna “omprövning” – dvs det är val.

Då är det dags att pröva förtroendet. Vad har åstadkommits de senaste fyra åren? Hur har den politiska S-, MP-, V-ledningen uppfyllt alla sina löften från valet och omvalet? Vilka partier har visioner för framtiden? Är redo att ta steget framåt? Att ta ansvar?
Politik är en förtroendebransch. Förtroende kan enbart förtjänas. Vem har förtjänat ditt förtroende?image