– Men TÄNK för…..

Opinionsundersökningarna är ungefär lika frekventa som småregnandet just nu. Att ge sig på att sia om valutgången, så här nästan ett år före valet är vanskligt, för att inte säga omöjligt.

Men något som ändå inte går att nonchalera är SD’s opinionsframgångar.

Samtidigt rapporterar media om inlägg på tex “Avpixlat” av framträdande SD-personligheter. Stabschefen avfärdar dem i en nyhetssändning dem som “bonnläppar och idioter”….
Även det uttalandet säger väl en del om den rent allmänna människosynen i det partiet…

Människor som inte råkar vara födda i det här landet av etniskt “rena” svenskar förklaras icke-önskvärda i tonlägen jag knappt trodde var möjliga 2013.
Etniskt godkända SD:are betecknas som “bonnläppar och idioter”. Kvar finns då… Ja vad? Nån slags övermänniska, godkänd av partiledningen? Eller?

Och vad är då vi andra? Som inte läser vår stamtavla jämsides med morgontidningen? Som tycker det är ok att männiksor rör sig runt jordklotet? Som tycker att det tyder på företagsamhet och omtänksamhet att försöka skapa en bättre framtid för sin familj? Som tycker att humanismen är den överordnade -ismen? Som inte tycker att funktionsförmåga, sexuell läggning, etnicitet eller politisk övertygelse definierar ditt människovärde?

Men tänk, för in i…. Vilket sällskap vill du hamna i? Vad vill du bli betecknad som? Om alternativen är “apa”, “bonnläpp” eller “idiot”? För det tycks vara de tre kategorier SD delar in mänskligheten i. Så, tänk.

Och hur förklarar du det för dina barn? Att några är mer värda än andra? Att somliga barn borde “svälta sig till döds”. För de är inte värda mer. Barn. Hur förklarar du det för dina barn?

Hur?……