“Respekt och värdighet”

JohannesVårdens valspråk

JohannesVårdens valspråk

Det är valspråket för Johannesvården, en privat vårdcentral i Tynnered. Jag vill drista mig till att kalla den en värdegrundsbaserad  vårdcentral med behov av ekonomiskt överskott. Dvs det som lite hårt kallas “vinst” och vill förbjudas av Vänsterpartiet. Men vinst betyder inte att ägarna “roffar åt sig” för egen vinning. Vinst innebär de facto att man i sin verksamhet arbetar så klokt och effektivt att man får in mer pengar än man gör av med.
För som grundaren, Annika Landgren säger, ett visst överskott måste man göra. För att kunna betala av skulder, bekosta renoveringar, utbyggnad, utrustning, utbildning. För att kunna skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och utvecklas. Och mår medarbetarna bra, då kommer det också patienterna tillgodo.

I höstas pratade jag på en ST-läkarutbildning och berättade då att jag försöker vara ute och besöka verksamheter så mycket jag kan. En av läkarna, Ingela, bjöd på stående fot in mig till ” sin” vårdcentral, JohannesVården. Stort tack för detta!

I dag har jag haft förmånen att få följa Ingela och hennes kollegor på vårdcentralen.

De första patienterna vi träffar på morgonen är inbokade för uppföljningssamtal under/efter långtidssjukskrivning.
Den första patienten vi möter ler stort och säger: “I dag ska jag börja arbeta 100%”. Hon berättar hur viktigt det varit för henne att vara delaktig, att vara den som själv fattar beslutet att komma tillbaka till arbetslivet. Och hur viktigt det varit för henne under den här tiden att få träffa samma läkare, som känner henne. “Att slippa dra mitt lidandes historia för olika människor.”

Den andra patienten mår inte lika bra, utan behöver få sin deltidssjukskrivning förlängd. Dessutom finns ytterligare några problem, utöver dem som orsakat sjukskrivningen, som Ingela snabbt bokar in en ny tid för att undersöka. Ingela ber patienten vara så konkret som möjligt, för att kunna beskriva hur mycket arbetsförmågan verkligen är nedsatt för Försäkringskassan. Ett korrekt intyg gör det lättare för Försäkringskassan att göra en korrekt bedömning och därmed kan patienten snabbare få besked.

Och här kommer vi tillbaka till valspråket – Respekt och värdighet. Hur viktigt det är att bemöta – och bli bemött – med respekt och värdighet. Att få träffa samma vårdpersonal, oavsett om det är läkare, sjuksköterska eller lab.personal. Att få känna sig trygg. Att få bli sedd.
Det känns verkligen i atmosfären att här blir man det. Annika, som startade vårdcentralen i samband med vårdvalet, beskriver hur viktigt det är för henne att rekrytera personal med precis den värdegrunden – att se varje människas värde. Och bemöta varje människa med respekt, utifrån den situation var och en befinner sig i.
Värde handlar inte om ekonomi, utan om att ge bästa tänkbara vård. Men för att ge möjlighet till det krävs ekonomi. Utan vårdvalet hade hon aldrig startat vårdcentralen.

Hon berättar också att den här vårdcentralen har 45% mer psykiatri än andra motsvarande vårdcentraler. I området finns flera LSS-boenden, vilket sannolikt är en av orsakerna. En annan är att vårdcentralen har gott rykte om sig att ta väl hand om personer med psykiska svårigheter, att försöka anpassa vården på bästa tänkbara sätt, även för personer med stora svårigheter, som tex har svårt att sitta i ett väntrum bland andra människor. Vilket bidrar till att personer med psykisk problematik väljer att lista sig här.

Anna-Karin, Gitta och undertecknad

Anna-Karin, Gitta och undertecknad

Jag får också följa Gitta när hon skriver ut Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) till en äldre patient med högt blodtryck. Det är ett samtal med många glada skratt och anekdoter. Men också ett samtal präglat av respekt och inkännande. Av att känna av vad patienten behöver för att motivera sig, hur stor press som kan sättas på patienten, avgöranden vad som är rimligt att förvänta sig. Gitta förklarar att det här verkligen ÄR ett recept. På samma sätt som receptet på tabletterna. Och alltså ska följas på samma sätt. Att det därför är viktigt att de är ense om en personligt anpassad “dos”, precis som vore det en tablett.
Och nu kunde man ju bara önska sig att alla patienter vore lika välmotiverade och positiva som denna paranta dam med sitt sprudlande humör och smittande glada skratt! Och som redan har goda vanor, som kan “putsas till” och bli ännu bättre med lite hjälp.

Och för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt behandling krävs naturligtvis ett laboratorium. Jag hinner med en liten stund hos undersköterskan Anna-Karin och får en pratstund om arbetsvillkoren både här och på hennes andra arbetsplats, medan en av apparaterna trilskas och vägrar skriva ut analysen…

Lunchen blir sedan på Temat KOL och behandling av denna sjukdom.

På en vårdcentral möter man de flesta patientgrupper. Kroniskt sjuka, akut sjuka, småkrämpor och allvarliga sjukdomar.

Tiden räcker sällan till för dem som känner att de vill göra sitt allra bästa i varje enskilt patientmöte.

Det är verkligen en förmån att få följa arbetet på plats. Att träffa de olika personalkategorierna och höra hur var och en upplever arbetet i vården. Att få träffa patienter och höra deras upplevelser.

Så ett STORT, STORT TACK till allla på JohannesVården, både personal och patienter! Tack för att ni gett mig förtroendet att få sitta med, tiden att lära, tillfälle att ställa hundraen frågor.

Och efter idag känner jag mig än mer styrkt i att vårdval är det rätta! I att vårdcentraler också måste få gå med vinst. I att såväl patienter som personal har rätt att välja utifrån vad som är viktigt för dem.

Och jag har fått med mig viktiga frågor att fundera vidare  vad gäller te.x ersättningssystem, villkor för vårdcentraler, läkemedelsutveckling och -kostnader, samverkan med specialistvård, habilitering, boenden mm.

I morgon är det dags att följa arbetet på Akutmottagningen på Östra Sjukhuset. Om det kommer du också att kunna läsa här så småningom.