Alla behövs!

Lars-Arne och jag besöker Misa

Lars-Arne och jag besöker Misa

I dag har jag och M-kollegan från riksdagen, Lars-Arne Staxäng besökt Misa’s Göteborgskontor.
Misa är ett företag som ger stöd åt, just nu, drygt 1.100 personer med psykiska och/eller intellektuella funktionshinder.
Det finns ungefär hur mycket forskning som helst som visar på att den största “friskfaktorn” för psykisk hälsa är att ha ett jobb. Alltför ofta är det så att de som redan har den sämsta psykiska hälsan riskerar att må ännu sämre, just för att de blir exkluderade från arbetsmarknaden.
Och arbetsmarknaden, och alla vi som befinner oss i den, går också därmed miste om mycken kompetens och utvecklingsmöjligheter.
Misa arbetar efter metoden Supported Employment. Det innebär alltså att man fortsätter ge stöd på arbetsplatsen, efter att man matchat ihop rätt person och rätt arbetsplats. Efter båda parters intressen och önskemål. Vill du veta mer om evidensbaserad SE, kolla gärna här: www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/Individanpassatstodtillarbete

De målgrupper man vänder sig till är personer med:
Förvärvad hjärnskada
Utvecklingsstörning
Autism
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Psykiska funktionsnedsättningar
Döva med kognitiva funktipnsnedsättningar
Andra relaterade funktionsnedsättningar
…..som har en önskan att delta i arbetslivet.

Och det är så skönt att möta attityden här! Att alla kan få en anställning. Inget “klapp-på-huvet-lille-vän”, utan en reell vilja att se förmågan hos varje enskild individ, inte hindren.

Och som vanligt får man sitta och skämmas en smula å den offentliga sektorns sida… För som vanligt är vi sämst i klassen på att anställa personer med funktionshinder….
Bäst i klassen är små och medelstora privata företag.
Något som jag också får bekräftat varje gång jag besöker en arbetsförmedling för att prata arbetsmarknadsfrågor.

Misa finns idag i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Västerås, Södertälje och Skåne. Deras främsta uppdragsgivare är kommuner, Arbetsförmedlingen och Jobbtorg i Stockholms stad. De flesta i målgruppen får stöd genom LSS och SoL eller genom arbetsmarknadspolitiska insatser.

Att ha ett arbete att gå till, ett socialt sammanhang att tillhöra är så oerhört viktigt för var och en av oss. Har man någon form av funktionsnedsättning blir det ännu viktigare. För det är alldels för lätt att bli utesluten ur gemenskapen om man av någon anledning inte ser ut eller beter sig som det stora flertalet. Och att därmed bli än mer isolerad och utanför.

Och alla vi “normalstörda” berikas av att umgås med människor som inte är exakt som vi. Den gamla klyschan “Där alla tänker likadant, blir inte mycket tänkt” är ack så sann!

Alla behövs!