På det där med att leva som man lär….

På förmiddagen idag har vi haft sammanträde med regionstyrelsen.
Vi började med två intressanta föredragningar. Den första beställd av vår internrevision, för att granska hur beställarstyrningen inom hälso-och sjukvården fungerar. Jag ska inte dra hela den, jag lovar!
Jag ska bara lyfta ett par områden som “är i behov av utveckling”:

  • Styrmodellen anpassas och utvecklas inte
  • Låg grad av samordning, utveckling och lärande i uppföljningen
  • Ojämn risk- och maktfördelning
  • Centrala beställningar urholkar modellen.

Nöjer mig med detta lilla axplock.

Därefter var det dags för revisorerna som granskat hur regionstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt. Kort sagt, hur man kollar att nämnder/styrelser faktiskt följer beslut och rättar sig efter beslutad budget.

Regionstyrelsen uppfyller inte detta så bra som vi borde. En kritik som vi måste ta åt oss av såväl i majoritet som opposition.
Vi måste se till att få tillräckliga underlag för att kunna bedöma vad som händer och sker ute i regionen.
För att kunna försäkra oss om att beslut verkligen uppfylls (även de som vi i oppositionen motsatt oss. När besluten är fattade är det bara att rätta in sig i ledet…)

Strax därefter går vi till beslutsmöte. Och beslutar bl. a att anta diverse riktlinjer – samtliga helt riktiga och väldigt angelägna för sjukvården! Men…. Pengarna finns inte i budgeten…. På Hälso- och Sjukvårdsutskottet påtalade Alliansen detta och reserverade sig mot beslutet, vi gjorde samma sak i dag.
Men den S-ledda majoriteten väljer ändå att anta riktlinjerna. Fortfarande utan att skicka med några pengar. I full vetskap om att den tidigare beslutade s,v,mp-budgeten inte finansierar detta.

Minnet må vara kort, men nog borde det räcka till för att komma ihåg vad som sagts på förmiddagen?

Det där om att leva som man lär…