Att jag är stolt…

…oerhört stolt över att, på ett litet hörn, få vara en del av världens bästa sjukvård!
Det arbete som utförs, dag och natt, på sjukhus, vårdcentraler, boenden, hemma hos svårt sjuka människor, är ovärderligt!
Det är synd att det så sällan syns offentligt. För media är det intressantare att rapportera om fel och misstag. Och det är klart – egentligen skulle inte varken fel eller misstag förekomma i vården.
Men – det är människor som utför vården. Högt kvalificerade, kompetenta, engagerade – men ändå “bara” människor.
Det ÄR mänskligt att fela.
Att försöka hudflänga den som begått ett fel gagnar inte någon. Vad vi istället måste göra är att göra det så svårt som möjligt att göra fel.
För det behövs tydliga riktlinjer, IT-system som stödjer, inte hindrar och inte minst politiska prioriteringar som ger möjlighet till detta.
I Västragötalandsregionen visar tyvärr inte den S-ledda majoriteten någon större vilja att prioritera sjukvården.

Trots goda finanser vill man inte lägga mer pengar på sjukvården.

Trots att många sjukvårdsbyggnader är mer eller mindre fallfärdiga väljer man att lappa och laga, trots att det är bästa byggläget just nu!

Trots vallöften om fler vårdplatser har  man istället minskat antalet

Trots löften om minskade väntetider på akuten ökar desamma. För…enbart löften hjälper inte. Det krävs konkreta insatser också…

Vården är ovärderligt viktig. För att kunna ge bästa tänkbara vård krävs bästa tänkbara vårdpersonal. Då måste vi också ge dem bästa tänkbara förutsättningar att göra ett gott arbete. För utan vårdpersonal – ingen vård.