De är SÅ många

…eleverna i behov av särskilt stöd i skolan.
….och föräldrarna som beskriver sin kamp för att få den hjälp barnen behöver – och har rätt till.
…som nästan gett upp för att kampen tar den tid de behöver för sina barn.
Läste en rapport som visade att stöd i skolan rent generellt sett, ges i de senare skolåren.
Det betyder fler förlorade år dessförinnan.
År då man borde knäckt bokstavskoden och matematikmysteriet. Men kanske inte gjort, för att hjälpen uteblev.
År då elever lär sig att dölja sin oförmåga, för att slippa skämmas.
År då läraren valt att se åt ett annat håll.
Det är då man får läsa rapporter om flickor som gått genom hela grundskolan utan att lära sig läsa och skriva. För att de varit tysta och “snälla”. Inte “ställt till med nåt”
Det är då man får läsa om pojkar (ja, jag generaliserar, men det finns faktiskt en statistisk sanning bakom detta) som knappt varit närvarande en lektion. Och om de varit det, “ställt till” med så mycket att läraren uppskattat när de lämnat lektionen.
År då barnen lärt sig misslyckas, misslyckas och misslyckas igen. Och det är den erfarenheten de sedan tar med sig ut i vuxenlivet.

Och det gäller även för så kallat särbegåvade barn. Dem lär vi att det inte är någon ide’ att vara briljant i ett ämne. Har du klarat av 6:ans matte i 2:an får du göra om 2:ans matte igen och igen och igen. Och det är den erfarenheten de barnen tar med sig ut i vuxenlivet. Att det inte är någon ide’ att anstränga sig. Att man i princip straffas. Och dessvärre straffas också många rent bokstavligt av klasskamrater som har svårt att hantera alla sorters olikheter.

Det här är INTE en klagosång över en oinspirerad lärarkår. Tvärtom! Det finns lärare som uträttar stordåd varje dag! Som verkligen lyckas med att se varje barn. Men de är för få… Och de stora styrsystemen hjälper inte till. Kanske har inte alla skolledare den inblick i det vardagliga arbetet på skolan som de skulle behöva? Alldeles säkert har inte alla vi förtroendevalda den inblick vi skulle behöva.

Men just nu pågår diskussionen för fullt. I och med Moderaternas skolkampanj har vi just nu fullt fokus på PRECIS den här frågan.

För mig, för många barn och många andra föräldrar är det här en av de allra, allra viktigaste frågorna. För den handlar om våra barns framtid.
Vilka förutsättningar ger vi dem?
Hur tar vi tillvara varje enskilt barns förutsättningar?
För, var medveten om att de ser oerhört olika ut…

Och det vi ger våra barn i dag, det är det de ger tillbaka i vuxenlivet.