Förbjud förluster i välfärden!

Blir så trött på dessa evinnerliga beskyllningar gentemot människor som valt att arbeta inom välfärdsyrken – och samtidigt valt bort offentliga arbetsgivare.
Det är och för sig länge sedan jag läste historia, men jag minns i alla fall tydligt att livegenskapen är avskaffad sedan rätt lång tid tillbaka. Så – varför skulle människor som vill arbeta med människor i välfärdsyrken vara hänvisade till en enda arbetsgivare? För mig är det ett mysterium. Och samtidigt en förklaring till varför så många av de yrken vi värdesätter så högt avlönas så lågt.

För att kunna bedriva vilken verksamhet som helst, oavsett om det är en enkel kiosk eller avancerad vård/omsorg krävs att man tillåts göra ett överskott. Personal ska avlönas, kompetensutvecklas, vidareutbildas och erbjudas en bra arbetsmiljö. Hyror ska betalas, lån och amorteringar betalas, renoveringar och utbyggnationer bekostas. Och helst av allt vill de allra flesta också kunna erbjuda sina patienter/kunder/omsorgstagare en liten guldkant – En trevlig miljö, ett välkomnande väntrum, en bulle till kaffet, osv.
För att åstadkomma detta måste man gå med överskott. Annars sitter man där med en svältfödd verksamhet, med krympande resurser, sparkrav, försämrad kvalitet, personalflykt, osv osv

Så tar vi och gör en liten jämförelse med offentlig verksamhet: I Västra Götaland gick 2013 sjukhusen back med ungefär 500 miljoner kronor! F E M H U N D R A ! M I L J O N E R K R O N O R!
Resultatet: Väntetider. Både på akutmottagningar och till planerad vård. Svårigheter att rekrytera personal. Vilket i sin tur leder till ännu längre köer, eftersom kompetensen saknas för att ta hand om patienterna.
Alltså – med förluster i sjukvården är det patienterna som kommer i kläm.

Det intressanta i kråksången är dock att själva regionen inte gick back. Tvärtom! Regionen gick ungefär 500 miljoner kronor plus. F E M H U N D R A! M I L J O N E R K R O N O R!
Femhundra miljoner kronor som S, V, MP – ledningen kunde valt att lägga på sjukvården. Det gjorde de inte…

Istället för att investera i den offentligt drivna vården, i den offentligt anställda – hårt ansträngda – personalen, valde man att låta sjukvården gå med förlust.

För i vänsterns värld är förlust i sjukvården alltid bättre än vinst.