Det är hög tid för förändring!

Ägnar dagen åt bokslutsuppföljningar. Japp, det är ungefär så tungt som det låter… Men nyttigt!

Och jag känner så tydligt att det verkligen är dags att ta ett steg framåt vad gäller ersättningssystemen i sjukvården. Det är, ursäkta min franska, hål i huv’et att ersätta utifrån enbart geografi!
Och de föredragande visar detta med all önskvärd tydlighet!
Vi ska ju föreställa ha ett beställar- utförarsystem som utgår från geografi. Nämnderna ska ha ansvar för beställningen av sjukvård och för sin budget. Men… I verkligheten träder “riskfördelningsmodeller” in, såväl lokala som regionala. Och rätt som det är skickas det in lite “centrala” pengar i systemet när nåt är på väg åt pipsvängen. Förutsägbarheten är alltså lika med noll. Och därmed minimeras också det verkliga inflytandet. Det ser snyggt ut på pappret, men är en verklig papperstiger.

Pengarna fördelas utifrån “rättviseperspektivet” antal personer och hur gamla de är i respektive geografiskt område (Obs! JÄTTEFÖRENKLAT!!!).
I teorin är ju detta helt korrekt. Ju fler invånare, desto större behov av sjukvård. I teorin…

I verkligheten (denna besvärande omständighet!) behövs sjukvård ÄVEN när befolkningen minskar… Inte minst med tanke på att den kvarvarande befolkningen ofta är äldre, med flera samtidiga sjukdomar.
Alltså, nåt måste göras!
Och för det tror jag inte att vi behöver fler nämnder, med fler politiker och fler “riskfördelningsmodeller” och centrala potter.
Gör om, gör rätt!
Se till att det går att samverka, mellan såväl primärvård som slutenvård som kommunal vård. Och inte minst ambulans- och akutsjukvård.

Ge de förtroendevalda en ärlig chans att kunna sätta sig in i vad det egentligen handlar om!
Om vi ska ha kvar nån form av beställar-/utförarssystem så skulle jag mycket hellre vilja se ett system som beställde vårdkedjor. Inte enstaka insatser. Genom att ha nämnder som tillåts specialisera sig på tex cancer, psykiatri, åldrandets sjukdomar, får också de förtroendevalda en möjlighet att verkligen sätta sig in i “sitt” område, se helheten, se behovet av samverkan och sammanhållna vårdkedjor. På så vis skulle vi kunna utveckla sjukvården mot ett större helhetstänk. Och med den gamla klyschan Patienten i centrum, som portalparagraf.
Dessutom skulle fler förtroendevalda kunna föra en mer initierad dialog med sjukvårdens professionella utövare. Om fler fick chansen att fördjupa sig, få en större kunskap och insikt. Slippa fragmentiseringen som enbart är frustrerande.

För att detta ska kunna bli verklighet krävs ett nytt ledarskap i västragötalandsregionen. Ett ledarskap med såväl ambitioner som visioner. Och framför allt – med besluts- och genomförandekraft!

En kommentar för “Det är hög tid för förändring!

Kommentering avstängd.