Du väljer själv – varje dag!

Inom såväl “gammelmedia” som sociala medier pågår just nu en intressant och välkommen debatt.
Nämligen den om vårt eget inflytande, som medborgare, medmänniskor, konsumenter osv.

Jag ska börja med ett gammalt, men väldigt konkret exempel – minns ni det klorblekta toapappret? Japp, några av er som är jämngamla med mig eller äldre gör nog det. Yngre ser ut som frågetecken… “Klor – i skithuspapper?!”
Just det… En majoritet av konsumenter av denna dagligvara bestämde sig för att, vid varje inköp, göra ett aktivt val. Man köpte helt enkelt inte det miljöskadliga toapappret. Nu finns det inte längre… Utan lagstiftning eller formella “maktmedel” tog konsumenterna makten över toapapprets framställning.

Och det kan vi fortsätta göra. Genom aktiva val när vi handlar. HUR du väljer, det är DITT val. Men var medveten om att ditt val påverkar hur marknaden ser ut. Är du mån om att vi ska ha kvar ett svenskt lantbruk – handla svenskt. Är fairtrade viktigast – kolla märkningen och köp. Ekologiskt – kolla, välj. Bryr du dig om att djuren mår väl fram till dess de hamnar på tallriken – kolla märkningen, välj, betala de extra kronorna om du tycker det är värt det.
Tycker du det behövs större insatser till krigs- eller katastrofdrabbade länder – Välj valfri, pålitlig organisation och skänk vad du kan, vill, mäktar med.

Hur du behandlar dina medmänniskor, såväl i IRL som sociala medier , det avgör bara du.

Vad jag vill säga är att valet är ditt. Du kan själv. Det är bara du som vet vad som är viktigast för dig. Vänta inte på direktiv från “högre ort”. Skrik inte på lagstiftning. Tänk. Själv.

Det gäller inte “bara” toapapper o bananer. Varje handling du gör påverkar. När (öppet eller dolt) socialdemokratiska företrädare gnäller över skattesänkningar för “vanliga” löntagare, men själva skatteplanerar för sina höga inkomster. Då gör de också ett val. Ett val som säger att det är “fräckt att betala skatt” – för en del… Ett val som säger att det är olika regler för olika sorters människor. Och att det är de som har rätten att bestämma vem som tillhör vilken kategori.

Men det är DITT val. På riktigt. I verkligheten.