Egen regi ingen mirakelmedicin!

Med storartade löften om högre löner, kortare arbetstid och bättre villkor drev Socialdemokratena igenom ett övertagande av ambulansverksamheten i Göteborg till egen regi.

Till en obetydligt högre kostnad skulle allt bli ofattbart mycket bättre. Bara ambulansen drevs i egen regi.

Nu har vi facit.

Möjligen är en och annan socialdemokrat överraskad över det faktum att det utlovade guldet och gröna skogarna inte levererades planenligt. Nu var ju verksamheten i egen regi. Målet uppnått.

Nu är ju verkligheten inte fullt så enkel…. Egen regi är ingen mirakelmedicin. Ledsen att behöva säga det, men någon sådan finns inte.

Vad som krävs är att man tar ambulansverksamheten på allvar! Slutar blunda för problemen.

Att negligera personalens oro och hänvisa till att allt blir bra, bara man övergår i regionens regi, är inte seriöst. Problem upphör inte i och med ett huvudmannabyte. Det krävs åtgärder. Några sådana har S-ledningen inte levererat. Trots fagra löften om “satsningar” på ambulansverksamheten.

När målet var uppnått, d s egen regi, lutar man sig nöjt tillbaka. Utan att vilja se att det är nu arbetet verkligen borde börja. Arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar ambulansverksamhet. Med en personalpolitik värd namnet. Med förståelse för att förutsättningarna förändras. Med allt fler Prio 1 och 2 larmökar belastningen på ambulansen. Med en ökande befolkning ökar antalet uppdrag. Med ökande möjligheter att utföra allt mer avancerad vård på plats ökar kraven på ambulanssjuksköterskorna. Ambulansen är inte längre ett fordon – den är en rullande akutmottagning. Som dessutom ska samverka med andra aktöre – polis, räddningstjänst, äldreboenden, helikopter. 24/7/365.

Så, kan vi ge ambulansorganisationen den uppmärksamhet den förtjänar? Inte slå oss till ro med att det numera står “Västragötalandsregionen” på lönebeskeden? För det är nämligen inte lösningen på problemen!