Det har aldrig funnits så mycket skattepengar till välfärden!

I Socialdemokraternas valfilm gnälls det (japp, en av deras paradgrenar!) på att skattesänkningarna gett mindre pengar till äldreomsorgen.

Vilket är direkt osant! Sedan Alliansen tillträdde 2006 har skatteintäkterna ökat. Det s inte vill berätta om i sin film är att äldreomsorgen är kommunal. Och att det i socialdemokratiskt styrda kommuner finns problem med omsorgen. Men de problemen orsakas inte av jobbskatteavdrag.

Och kom ihåg: Trots skattesänkningar har vi fortfarande ett av världens högsta skattetryck!

Men Socialdemokraterna ska faktiskt ha lite beröm vad gäller skattesänkningar också – Det var ju faktiskt de som avskaffade arvsskatten. Och de hade (innan regeringsskiftet) avskaffandet av förmögenhetsskatten på sin agenda.

Vad som förbryllar mig mest är därför varför de så gärna vill ha högre skatter på just arbete?!

Tänk efter hur vi använder skatter som styrmedel – Vi höjer skatten på tobak för att folk ska röka mindre. Vi höjer skatten på alokohol för att folk ska dricka mindre. Vi diskuterar sockerskatter för att få folk att äta mindre skadligt socker.

Och Socialdemokraterna vill höja skatten på arbete för att…..? För att få folk att jobba mindre?

Det känns som deras analys vad gäller korrelationen arbetade timmar – inbetalade skatter har kört i diket ordentligt…