(S)ynen på utbildning…

Blir lite smått f-b-ad…

Ok, vi kan vara överens om en sak: ungdomsarbetslöshet ska bekämpas. Men… När Socialdemokraternas förslag är att outbildade ungdomar ska placeras inom vård- och omvårdnadssektorn, då begår de ett stort misstag!
Och det kanske säger något om deras syn på den utbildade, erfarna personal som arbetar i dessa yrken. Eller om en romantiserad syn på en förgången tids arbete.
Jag känner åtskilliga som under sina (vård-)studier försörjt sig om “pottkusk”. Men vården av idag ser helt annorlunda ut. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut. Varken “pottkuskar” eller “tjänstefolk” ingår i dag i den svenska faunan på arbetsmarknaden.
Idag är de flesta yrken inom vård/omvårdnad specialiserade. Och att arbeta med människor är inte mindre kvalificerat än att arbets med prylar. Det krävs utbildning, värdegrund, intresse, empati, klokskap.
Och alla passar inte i dessa yrken, inte ens om man är ung och arbetslös.
Dessutom ställer traineeverksamjet krav på den ordinarie personalen att handleda. När ska de ha tid till handledarutbildning? Till handledartid? De är utbildade för att vårda.

Många önskar sig säkert fler kollegor. Utbildade. För rätt ändamål. Inte för att fiffla med arbetslöshetssiffror.

Själv ägnar jag tankemöda åt hur vi ska kunna göra vård- och omvårdnadsutbildningarna mer attraktiva för unga. Inte hur unga ska få låtsasjobb utan utbildning.