…och där kom nästa…

För ett tag sedan skrev jag om Socialdemokraternas förslag att sätta in arbetslösa, utan adekvat utbildning inom vård och omsorg. Ett hån mot alla dem som valt att utbilda sig inom dessa viktiga områden. Lagt år och pengar på en kvalificerad utbildning. Men också ett risktagande gentemot patienter och vårdtagare – alla passar faktiskt inte inom vårdyrkena. Arbetslöshet är inte en kvalificerande faktor i det här fallet.

Och idag kom nästa – Förutom inom vård och omsorg, så ska skolan ta hand om arbetslösa… Inte för att utbilda, utan för att frisera arbetslöshetssiffror… Återigen – vi behöver personal inom skolan. Utbildad. Kvalificerad. Motiverad.

När vi andra diskuterar hur vi kan höja statusen på läraryrket ger Löfven statusen ett dråpslag – “Vem som helst kan klara det”. Precis som inom vård och omsorg.

Vad vi behöver är satsning på skola och utbildning. Lärlingsutbildning och -platser. Riktiga jobb. Med och utan krav på högre utbildning. Alla behövs (hört den förut?)

Att gömma arbetslösa inom vård-och omsorgssektorn eller inom utbildningssektorn är inte något framgångsrecept. Svaret på arbetslöshet är jobb. Riktiga jobb.

Att göra det dyrare att anställa unga är inte något framgångsrecept om man menar allvar med att bekämpa ungdomsarbetslösheten (som för övrigt är bland Europas lägsta)

Att förbjuda och försvåra för entreprenörer att vara verksamma inom vård- och omsorg är inget framgångsrecept om man vill korta vårdköer och öka tillgängligheten inom primärvård.

Att betrakta yrken inom vård, omsorg, utbildning som okvalificerade, som något som vem som helst kan utföra – är DEFINTIVT  inget framgångsrecept.

Utbildning. Lärlingsplatser. Lägre arbetsgivaravgifter. Lättare starta och driva företag. Rättvisa momssatser. Det – är framgångsrecept!