Om skattehöjningar vore det enda, (s)anna (s)varet –

Då måste man ju ändå fråga sig varför Socialdemokraterna i Göteborg inte höjt skatten tillräckligt för att klara en anständig nivå inom omsorg och skola de senaste 21 åren?

Eller ännu hellre varför Socialdemokraterna i Västragötalandsregionen höjt skatten och ÄNDÅ förlängt väntetiderna inom sjukvården under de 14 år de suttit vid makten?

Eller hur?

Kan det möjligen, möjligen (hoppas du uppfattar den drypande ironin?) finnas andra svar?
Kan det möjligen, möjligen handla om lite svårare saker, som tex ledarskap, förmåga att entusiasmera, uppmuntra, ta tillvara människors drivkrafter och förmågor?
Möjligen?

Problemet med att finansiera allt med andras pengar är att de förr eller senare tar slut. Om man inte ser till att det istället blir fler som arbetar. Fler som delar på kostnaden. Fler som ser att det är lönsamt att starta företag. Fler som ser att det är möjligt att anställa.

Om man istället gör det mindre lönsamt att arbeta genom skattehöjningar, dyrare att anställa genom att höja arbetsgivaravgiften, mindre lönsamt genom momshöjningar, omöjligt att bedriva verksamhet inom vård, skola, omsorg, RUT-/ROT-branscherna – finns det verkligen någon som tror att fler kommer anställa, fler arbeta mer, fler starta eget?