Ny majoritet i Västragötaland!

I dag bjuder gruppledarna för Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna in till presskonferens för att berätta att vi enats om en ny majoritetsledning för Västragötaland.

Det viktiga ordet i detta är “majoritet”.

Behovet av en stabil och handlingskraftig regionledning är stort. Sjukvården står inför stora utmaningar. Det är dem vi måste möta.

Trots att regionen går med överskott har sjukhusen brottats med stora underskott. Det är det första vi vill råda bot på. Vi kommer därför förstärka sjukhusen med 750 miljoner kronor för att få balans, arbetsro och utvecklingsmöjligheter i vården.

Akutmottagningarna har hög prioritet, att få ned, de många gånger helt orimliga, väntetiderna där är en av våra första målsättningar. Som tidigare läsare kanske minns, har Alliansen sedan tidigare identifierat ett antal åtgärder som behövs. Tex tillgång på lab och röntgen, observationsplatser, vårdplatser på avdelningar, rätt personal på rätt plats, direktinläggningar, snabbspår, mm.

Vi kommer satsa på närsjukvård och förebyggande hälsovård. Vi vill erbjuda hembesök till tex äldre och sjuka, för att de ska slippa åka in till akuten. En satsning på förebyggande hälsovård “betalar” sig längden i form av en friskare befolkning.

OCH psykiatrin kommer förstärkas. Mycket, mycket välbehövligt! Är det något område som behöver en rejäl satsning istället för välmenande ord så är det psykiatrin!

De satsningar vi gör på regional utveckling kommer andra beskriva desto mer vältaligt. Jag nöjer mig med att säga att vi kommer göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för fler jobb i Västragötaland. Det är jobben som bekostar vår sjukvård, ja, hela vår välfärd. Utan jobb, utan skatteintäkter står vi oss slätt.

Vi går nu in i ett nytt skede av Västragötalands utveckling mot en attraktiv region att leva och verka i.

Jag ser med STOR spänning och (om möjligt) ännu större förhoppningar fram emot detta!