Rocka sockar och nå knoppar

RockasockaBlir glad när jag ser hur mina flöden i sociala medier fylls på bilder av olika sockor. En kampanj för att olika är bra. I Sverige har inititativet tagits av 10-åriga Nathea Anemyr, som är syster till en tjej med Down’s syndrom
För att visa just att olika är bra, kul, givande. Att olika behövs.
Och vi är ju olika, vi människor.
Somliga mer olika än andra.

På en del syns det på utsidan, lika tydligt som de olika sockorna.
På andra sitter olikheten mer på insidan. Ungefär som att du inte kan se mina hallux valgusar under strumporna. Men olikheten finns där. Och för den som bär olikheten är den precis lika tydlig som de olikfärgade strumporna. Precis som mina förbaskade knölar.

Hela tiden bär man sin olikhet. Oavsett om den syns på utsidan eller inte

Jag hoppas att alla våra olika sockar ska nå lite längre än fötterna. Nämligen till den andra änden av kroppen – knoppen.

Att vi alla ska ta budskapet om “olika är bra” på allvar. Man behöver inte gilla olika, men acceptera, respektera, förstå.

Förstå att olika också är olika. Att ha nån form av “olikhet” innebär inte per automatik att man är likadan som alla andra som delar “olikhet”.

Och att en fysisk olikhet inte per automatik innebär en psykisk och vice versa.

Att sitta i rullstol är tex en fysisk olikhet och innebär inte, per automatik, att man behöver prata med rullstolspilotens anhöriga istället för med vederbörande själv. Att ha en mental funktionsnedsättning innebär inte, per automatik, att man är hänvisad till ett stillasittande liv. Att ha en psykisk olikhet innebär inte, per automatik, också en mental nedsättning. Det innebär heller inte att man inte kan känna glädje, sorg, delaktighet, utanförskap.

Precis som alla runt omkring påverkas av hur deras “olika”, viktiga, person i livet bemöts – föräldrar, syskon, barn, vänner, arbetsgivare, grannar, skolpersonal, vårdpersonal. Alla påverkas vi och påverkar varandra genom våra attityder och vårt bemötande. Alltså kan medvetenhet göra skillnad. På riktigt.

Så, när jag idag knatar runt i mina olika sockor, hoppas jag att budskapet når hela vägen upp till knoppen – både på mig själv och andra.