Oacceptabel vuxenmobbing

Den senaste veckan har jag, på olika sätt, blivit uppmärksammad på eller vittne till rena mobbingsituationerna på arbetsplatser.

Ett beteende som aldrig får accepteras.

På en arbetsplats utsätts nyanställda för kränkande behandling. Ju bättre de försöker göra sitt arbete, desto hårdare ansatta blir de av äldre kollegor som bestämt sig för att sätta dem på plats. Närmaste chef tycker att det får man tåla som nyanställd. Fundera lite på vad det säger om chefens människosyn…

Känns det som en arbetsplats du själv skulle vilja arbeta på? Är det den typen av ledarskap vi vill se inom våra offentliga verksamheter?

Det är inom området ledarskap jag tror att offentlig sektor har sin största utmaning. Att rekrytera, utbilda, fortbilda riktigt, riktigt bra ledare. Som förmår både utveckla verksamhet och personal. Som ser sin personal, oavsett yrkeskategori.

Utan dem som hygienfaktorer är vi rökta!

Som politiker lägger vi oss inte i lönebildningen (även om somliga av oss har synpunkter på den…), men vi har möjlighet att påverka organisationen i rätt riktning vad gäller ledare och krav på desamma.

Desto tristare är då att få bli vittne till hur en verklig gammal “storpamp” beter sig mot såväl tjänstemän som politikerkollegor. När en person som suttit i ledande ställning så länge som vederbörande gjort och uppenbarligen inte ens kan ta ansvar för sitt eget beteende, då förstår jag varför läget ser ut som det gör på sina håll…

Att tex tidigarelägga ett möte och sen sitta och anklaga försenade personer för “respektlöshet” när de inte kommer i tid. Att fiska efter ofördelaktiga uppgifter om nyanställda chefer inom offentlig sektor. Att komma med nedsättande kommentarer om folks frisyrer eller klädsel. Att vara så extremt förtjust i sin egen stämma att upphävandet av densamma är överordnat det mesta.

Om det är den typen av ledarskap man vill se inom offentlig, politikerstyrd verksamhet, då är vi inte med på samma tåg!

Det gamla slitna “gör mot andra som du vill att de gör mot dig” gäller rätt långt. Eller “om du inte kan säga nåt snällt kan du lika bra vara tyst”.

Den typ av ledarskap som praktiseras på “högsta nivå” sipprar igenom alla lager. Påverkar ända längst ner på verkstadsgolvet. Fungerar som modell, men utgör också en slags mall över den typ av ledare som rekryteras till andra nivåer. Vilka ingångsvärden de får. Vilket stöd. Vilken kontroll. Vad som är godkänt beteende. Vad man som nyanställd ska anses stå ut med.

När jag för en liten stund sen uppmärksammades på det första fallet tog jag direkt kontakt med lämplig person. Som lovat att omedelbart ta itu med problemet. Hoppas kunna återkomma med besked om hur läget på just den arbetsplatsen utvecklas.

Vad det gäller den andra personen kan jag i alla fall glädja er med att vederbörande inte är aktiv i Västragötaland… Och några av er vet redan att personen ifråga fick igen på ett raffinerat sätt av en väsentligt klokare kollega

I Västragötaland däremot har vi ledarskapet högt upp på agendan! För vi förtjänar alla riktigt bra ledare inom offentlig sektor  – såväl inom politiken som inom tjänstemannaleden.

 

2 kommentarer för “Oacceptabel vuxenmobbing

  1. Mobbing får aldrig godtas inom något parti. Jag är medveten om att det på vissa håll pågår ett rent bedrövligt kattrakande innan valsedlarna fastställs. Och det är inte ok! Jag är övertygad om att alla som engagerar sig politiskt gör det av goda skäl – att de vill görs nytta, förändra, utveckla. De goda krafterna behöver vi ta tillvara. Trots att vi faktiskt konkurrerar med varandra om ett begränsat antal poster, en del mer attraktiva än andra. Vi behöver stötta och hjälpa varandra, uppmuntra fler att komma med. Inom politiken har jag mött några bedrövliga individer – men också de mest generösa, godhjärtade, renhåriga, ärliga människor som finns. Och så länge sen senare kategorin ändå överväger så tänker jag hålla på med politik. Och försöka styra mot det ärliga och omtänksamma hållet inom den politiska världen.

  2. vad värre är väl ” den omedvetna ??? Mobbing som sker när man sätter namn på listorna iför en valrörelse ” , Ja samma vem ska skickas på utbildning ??? Nej för all Mobbing inom etablerade Partier ! Babs !

Kommentering avstängd.