Perfekta barn

Alla vi som haft lyckan att bli föräldrar har fått perfekta barn. Alla. Perfekta.

Men, som talesättet säger, “alla barn i början” – alla barn behöver hjälp i början. Stöttning för att uppnå sin alldeles egna grad av perfektion.
Några av våra perfekta barn föds med lite större utmaningar än andra.
Hos några sitter utmaningarna i hjärnan, hos andra i ögonen, öronen, hjärtat, magen, knäna eller stortårna. Eller överallt samtidigt.

För några räcker det med ett par glasögon för att möta behoven och utjämna utmaningarna. Andra behöver mer omfattande hjälp. Några behöver hjälp en kort tid direkt efter födseln. Andra behöver stöttning under hela sitt liv.

Efterlängtade. Älskade. Tidskrävande barn…. Det alla föräldrar med barn med särskilda behov vittnar om är att de får ägna oerhört mycket tid för att få det stöd deras barn behöver för att uppnå sin egen grad av perfektion.

Att neka ett hörselskadat barn språkstöd, ett autistiskt barn skolskjuts, ett multisjukt barn assistans, kan måhända ge ett litet plus i delårsbokslutet. Men i det långa loppet är det en brutal förlustaffär för alla inblandade.

För det första, och viktigaste, för barnet, som hindras från att bli så bra som det kan, från att uppnå sin egen grad av perfektion.

För det andra för föräldrarna, som bryts ned både av den tid och energi det tar att slåss mot dem som istället borde stötta och av att känna otillräcklighet gentemot sitt barn.

För det tredje för kommunen, som skaffar sig mer kostnader på längre sikt.

För det fjärde för hela samhällsekonomin – en kortsiktig besparing leder till långsiktiga kostnader. I form av framtida bortfall av skatteintäkter. I form av framtida stöd på väsentligt högre nivå än vad som behövts om stödet satts in tidigt. I form av onödiga förtidspensioneringar av människor som kunde arbetat med rätt stöd. I form av föräldrar som “går i väggen” och blir sjukskrivna. I form av försörjningsstöd till människor, som med en annan form av stöd, kunnat försörja sig själva åtminstone till viss del.

All forskning visar att tidig upptäckt och tidiga insatser är det som ger bästa möjliga framtida förutsättningar för barn med särskilda behov.

Så snälla, kan alla bara sluta använda de här barnen som budgetregulatorer? Om inte för barnens skull, så för det råa, kalla fakta att det helt enkelt inte funkar!

Och en sak kan jag lova – inte en enda förälder tänkte någonsin tanken “Nu ska jag skaffa ett multihandikappat barn så jag får bästa utväxling på mina skattepengar”. Men de som begåvades med dessa barn, helt utan sluga baktankar, älskar sina barn och den utväxling de önskar är helt enkelt det allra bästa för sina barn.

4 kommentarer för “Perfekta barn

  1. Pingback: M som i underbar

Kommentering avstängd.