Kungälvs Sjukhus

Nej – Kungälvs Sjukhus kommer inte stänga akuten på natten i morgon.

Kungälvs sjukhus har dålig ekonomi. Det har man haft sedan 2012. När vi (M, Mp, L, C o Kd) tillträdde som majoritet efter valet 2015 frågade vi alla sjukhus med underskott hur mycket mer pengar de själva bedömde att de behövde. Kungälv fick då ytterligare 100 mkr i tillskott. Under året som gått har sjukhuset också fått ytterligare pengar för att bl.a satsa på (ännu) bättre akutsjukvård. Ändå går ekonomin inte ihop.
För att lösa detta har tjänstemännen skrivit ett förslag på ett antal åtgärder som skulle leda till lägre kostnader.

Men – man kan inte själva besluta att stänga akuten på natten.

Sjukhuset har regionens uppdrag att bedriva akutsjukvård 24/7/365.

För att ändra på det uppdraget skulle krävas:
1: Att Hälso- och Sjukvårdsnämnd Väster godkänner det. Den GrönBlå majoriteten i nämnden har redan sagt bestämt nej till detta

2: Att NÄL och SU skulle åta sig att ta emot patienter som egentligen hör till Kungälv.De sjukhusen är överhuvudtaget inte vidtalade. Det är heller inte så att man sitter och rullar tummarna på de akutmottagningarna för att man har för få patienter…. Om man flyttar över patienter måste man ju också, i konsekvensens namn, också flytta över pengarna. Inget sjukhus får ju betalt för vård som man inte utför.

3: Att ett nytt beslut fattas om hur akutsjukvården i området ska se ut. I regionen har vi gemensamt bestämt att ett antal sjukhus ska vara akutsjukhus. Kungälv är ett av dem. Om deras uppdrag skulle ändras skulle det krävas beslut i Regionstyrelsen, sannolikt också i Regionfullmäktige, eftersom det får påverkan på vårdutbudet och på strukturen i regionen.

Det det skrivs om i media nu är alltså ett rent tjänstemannaförslag. Det kommer överlämnas till politiken för ställningstagande. Som jag skrivit tidigare i texten, är det första ställningstagandet redan gjort i HSN Väster.

Vi har i vår GrönBlå majoritet pekat ut akutsjukvården som ett av de viktigaste områdena att förbättra. Efter 16 år med S-styre har många verksamheter en tuff ekonomisk tillvaro. Dessvärre tar det längre tid än ett år att komma till rätta med detta. Men från vår sida fortsätter vi satsningarna på akutsjukvården.

Vill du veta mer om vad vi gjort under 2015, kolla gärna på länken här nedan

http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/t_attachment/gbpuvvqrpfnhcsxmgcs9.pdf

 

En kommentar för “Kungälvs Sjukhus

  1. Sjukhuset har underskott på 50 min. Har överproducerat för 58 min men fick inte betald för det. Så vi är 8 min plus….

Kommentering avstängd.