Hålla i och hålla ut

Nu har snart två år av mandatperioden gått.
Två väldigt intensiva, roliga, stimulerande, men också stundtals jobbiga år.
Att komma till rätta med såväl vårdköer som väntetider samtidigt som befolkningen ökar låter sig inte göras på en kafferast.
Men förhoppningsvis på en mandatperiod.
För det är det som vi gett oss 17 på!
Vi (dvs den GrönBlå majoriteten) har pekat ut några prioriterade områden: akutsjukvården och psykiatrin. Områden där vi vet att insatser krävs.

Vad gäller akutsjukvården arbetar vi för att vården i allt högre utsträckning ska komma hem till vårdbehövande människor, istället för tvärtom.
Kan vi ge vård i hemmet till tex äldre, multisjuka slipper de påfrestande resor och väntetider i (stundtals) stökiga miljöer. Hemsjukvårdsteamen i Lidköping är ett strålande exempel på hur det fungerar när det fungerar riktigt bra! Mer av den varan på fler ställen.
På flera andra orter, bl a Göteborg, har vi nu bedömningsbilar. Dvs en ambulans, fast utan bår.
En bil med en erfaren sjuksköterska som åker hem till patienten efter larm från 112 och på plats bedömer vårdbehovet. Ibland kan sjuksköterskan ge den vård som behövs på plats, ibland hänvisa till ordinarie vårdcentral (med en läkare som känner till patientens sjukdomshistoria), boka en liggande sjuktransport om patienten behöver läggas in och ibland, om detta inte räcker, tillkalla ambulans.

En särskild psykiatriambulans finns nu också, med dubbel kompetens i form av sjuksköterskor med utbildning i psykiatri respektive somatik.
För patienter med psykiatrisk problematik är det oerhört viktigt att få rätt bemötande redan från början. Och att kanske slippa åka till Psykiatriakuten och istället få vård och råd hemma och när det behövs en beställd tid. Och inte minst – ett snabbt och kompetent agerande när risk för självmord finns.

Så, enkelt uttryckt – oavsett om det gäller kropp eller psyke – kan vården möta människorna tidigt och helst på hemmaplan, så spar vi många onödiga väntetimmar på akuten. Patienterna slipper både väntan och att bli utsatta för smittorisker. Tid och framför allt personal, frigörs för att kunna ta hand om de patienter som behöver sjukhusets resurser på plats i sjukhuset.

Parallellt – och i enighet med detta – pågår arbetet med värdebaserad vård och patientcentrerad vård.
Mer om det en annan gång.

Allt detta låter sig som sagt inte göras på en kafferast.
Ibland stöter vi på motgångar och allt tar alltid myyyyyycket längre tid än vi önskar.
Men det gäller att hålla i och hålla ut! Och följa upp.
Två år återstår av denna mandatperiod.
Jag är SÅ otroligt glad över att vi i Västragötalandsregionen har en stabil GrönBlå majoritet. Inte “bara” en majoritet som innebär styrbarhet ( vilket många landsting/regioner/kommuner med minoritetsstyre avundas oss), utan en majoritet med visioner och framtidstro.
Vi håller i. Vi håller ut. Vi vill framåt

2 kommentarer för “Hålla i och hålla ut

  1. Hej Annika Tännström!
    Jag vill bara låta Dig få veta, att Du har skrivit en utmärkt artikel. Jag håller med Dig, därför att det är på detta vis, som jag vill att vården skall bedrivas. Det är mycket viktigt med en bra fungerande sjukvård och att det satsats på patienterna. Särskilt inom området psykiatri. Jag har varit med min anhörig och vi har fått suttit i 17 timmar vid ett tillfälle innan hjälp gavs inom psyskakuten. Det är även bra om man får läkarhjälp i sitt hem, som det var förr. Tack för en mycket bra artikel och lycka till att jobba med er satsning under dessa två kvarvarande år!!

Kommentering avstängd.