Högtflygande planer

 

Du som följer mig på Facebook har förstått att en hel del av min tid och mitt intresse riktats mot flygrelaterade verksamheter den senaste tiden.
Närmare bestämt ambulansflyg, både i form av flygplan och helikoptrar.
Och det är svårt! Det handlar om mångmiljonbelopp, om tekniska lösningar, om medicinteknisk utrustning, upphandlingsjuridik, räckvidder, spännvidder, bränsleförbrukning, bullergränser och miljöpåverkan.
Och det är den lätta biten….

Den verkliga utmaningen ligger i att få alla berörda parter att enas.
Ett antal försök har gjorts från nationellt håll att få till en gemensam luftambulansorganisation. Samtliga försök har, bildligt talat, kraschlandat.

Nu försöker vi närma oss problemet från andra hållet.

Dvs att vi, i betydelsen landstingen och regionerna, tar på oss att fixa det.
Vi gör det på två olika sätt:
För ambulansflyget (s.k fixed wings), dvs flygplan, har vi bildat ett gemensamt kommunalförbund som omfattar samtliga regioner och landsting. Tillsammans ska vi rigga en organisation, en koordineringscentral, upphandling, personal, kompetensutveckling, osv.
För ambulanshelikoptrar gör vi på ett lite annorlunda sätt:
Där har Värmland och Dalarna förtjänstfullt tagit på sig ledartröjan och bildat ett eget kommunalförbund. Till detta har vi i Västragötalandsregionen anslutit oss och Uppsala är på väg in. Och vi hoppas på fler medlemmar efter hand.
Vi bryter alltså helt ny mark (eller erövrar nytt luftområde) här.

Mitt mål är att vi så småningom ska ha en gemensam ambulansflygflotta för hela Sverige. Med ett gemensamt ansvar för såväl teknikutveckling som vårdutveckling och för dirigering så att vi använder vår flotta på ett klokt och kostnadseffektivt sätt. Och snabbt kan kraftsamla vid behov.

Den visionen ligger åtskilliga år bort. Men jag har den ständigt för ögonen. För ärligt talat, med vår begränsade befolkning och stora yta har vi inte råd att uppfinna nya (flygplans)hjul i vartenda landsting/region. Vi behöver samarbeta.

Och samarbeta är inte stora organisationers starka sida… (ägare till eventuella påtrampade tår får kontakta mig personligen). Vi är väldigt bra på att samverka. För det är vi vana vid, typ varochen gör det den är bra på och så gör vi det sida vid sida. Funkar utmärkt i de allra flesta fall. Men att verkligen SAMarbeta, nej, tyvärr…. Generellt sett är är vi faktiskt rätt usla på den biten.

Och det är precis det vi behöver göra nu verkligen SAM-ARBETA, i betydelsen lägga manken till tillsammans. Ungefär som i ett hästspann, om bara ena hästen drar hamnar hela ekipaget i diket. Om det råkar bli vänster eller höger dike är rätt ointressant för den som betalat för lasten.

Vi saknar alltså inte utmaningar, men (förlåt klyschan!) utmaningar är till för att övervinnas.

Jag är dessutom inställd på att övervinna dem på ett snyggt sätt. Jag är nämligen övertygad om att om vi ska kunna vinna förtroendet hos våra medlemmar måste vi visa att vi, i alla lägen, agerar schysst. Såväl i relationen till leverantörer som mot varandra i förbunden.

För den med mångårig erfarenhet av politisk majoritet är det mycket enkelt att höja rösten och säga: “Kommer vi inte överens får vi rösta om saken!” Med resultatet att två slår den tredje.

I min värld är det inget framgångskoncept… Här handlar det om att vinna förtroende, kompromissa, diskutera tills man är överens. I alla fall såpass överens så att alla känner att man har en lösning som man kan leva med. Ingen får kanske exakt det man önskar (ungefär som i resten av tillvaron), men alla får en acceptabel lösning som fungerar på hemmaplan. Och som man med högburet huvud också kan förklara för och stå för inför såväl skattebetalare som involverad personal.

Och jag är helt övertygad om att det kommer vara värt besväret! Nånstans runt 2020 ska både våra flygplan och de nya medeltunga helikoptrarna börja flyga. Vägen dit må vara både krokig och lång och kantad av förhandlingar och kompromisser, men den ligger där. Och kurva för kurva rätar vi ut den, meter för meter gör vi den slätare och vi betar av en centimeter i taget.

Till slut är vi ready for take off!

http://www.svenskt-ambulansflyg.se

http://www.liv.se/luftambulans