Dagens inlägg i budgetdebatten

För 2000 år sen tecknade Apuleius ner historien om Amor och Psyche.
2000 år senare är Amor känd av alla medan gudinnan Psyche är glömd av de flesta.

Och kanske är det symtomatiskt för vår vilja att glömma och gömma det som handlar om vårt psyke.
Kanske är det därför som människor med svår psykiatrisk sjukdom dör 15-20 år för tidigt i somatiska sjukdomar.
Framför allt dör man tidigt i hjärt-/kärlsjukdomar, där den förtida dödligheten för andra halverats på 50 år.
Kanske är det därför som Sverige har den dystraste statistisken på området av alla OECD-länder.

I vår GrönBlå budget glömmer och gömmer vi inte, utan håller ut och håller i vår satsning på psykiatrin och lyfter behovet av en förbättrad somatisk vård för människor med psykiatrisk problematik.

Vi vill driva på en evidensbaserad utveckling inom psykiatrin av såväl psykologiska som medicinska behandlingar och en förbättrad diagnostik.

En personcentrerad vård ger patienten större inflytande över sin vård och behandling och digitaliseringen ger patienten en ökad frihet i tid och rum för sin behandling/vårdkontakt. Och den sömlösa vård vi nämner i vår budget är viktig för alla, men särskilt viktigt för den som har kognitiva svårigheter.

Jag yrkar med detta bifall till det GrönBlå budgetförslaget

Vem var då Psyche som jag inledde med?
Hon var från början människa. Med en skönhet som väckte männens beundran och därmed självaste Venus’s avund.
Psyche utsattes för svåra prövningar. Hon var t.o.m nere i dödsriket och vände. Med hjälp av gudar, vindar, djur, t.o.m döda ting och inte minst sin egen övertygelse, klarade hon alla de prövningar hon utsattes för.
Hon fick dricka av gudarnas ambrosia och upphöjdes därmed till gudinna och fick också sin Amor till slut.

Så vad är då sensmoralen i detta?
Jo, att psyket är både kraftfullt och sårbart. Att vi alla kan behöva hjälp när vi prövas. Och att hjälp finns att få.
Men när Psyche klarade livhanken med hjälp av ett mynt till Dödsrikets färjekarl Karon och ett kex till den trehövdade hunden Cerberus, har vi 2000-talets metoder till vår hjälp.

Låt oss fortsätta utveckla dessa metoder och fortsätta utforska Psyches spännande värld. Låt oss inte glömma och gömma mer. Låt oss i stället hålla i och hålla ut med satsningarna på psykiatrin

Tack!

Kan inte avstå från att kommentera det faktum att psykiatrin överhuvudtaget inte nämns i den socialdemokratiska budgeten och att inte en enda talare från S är anmälda i psykiatridebatten