Om bilden av VGR

Inför förra regionfullmäktigesammanträdet hade socialdemokraterna skrivit ihop en drapa som svartmålade Västragötalandsregionen å det grövsta. Johnny Magnusson beskrev det som “en jeremiad som fick Laestadius och Schartau att framstå som muntergökar.” Då förstår du nivån på det hela….

Att gnälla på majoritetens beslut hör till oppositionens uppgifter, det är helt ok. Men det (S) gjorde var att ta heder och ära av all vår personal genom att utmåla all vård som katastrofal.

Här är mitt bidrag till debatten:

I övriga Sverige lyfts VGR’s arbete med psykiatrin som ett föredöme

När övriga Sverige inte kan enas om vården av unga kvinnor med svårt självskadebeteende kliver VGR fram och gör arbetet helt enkelt

När övriga Sverige pratar om minskat tvång i psykiatrisk vård har VGR slutat prata och börjat leverera.

Inget av detta noteras överhuvudtaget i Helen Eliassons värld.
All sjukhusvård beskrivs som “oacceptabel.”
Oacceptabel är alltså betyget på den vård som bedrivs på våra sjukhus 24/7/365
Oacceptabel. All sjukhusvård. I hela VGR

170 nyanställda inom psykiatrin blir till noll och intet i Helen Eliasons värld
Personcentrerat arbete, mobila team, arbetet mot suicid, neuropsykiatriska utredningar, äldrepsykiatri – kallas av Helen Eliasson för “avsaknad av agerande”

Vi har ordning och reda i ekonomin.
Det ger oss möjlighet att satsa specifikt på psykiatrin, de pengarna vill nu S undandra från HSS – eller är det pengarna till akutsjukvården som ska bort?
Säg mig, Helen Eliasson, vilka beställningar från HSN förväntar du dig att sjukhusen ska kunna verkställa de sista veckorna innan jul?