Äntligen minskar väntetiderna på akuten!

Långa väntetider på akutmottagningarna är en realitet över hela landet.
Så även i Västragötaland. Därför beslutade GrönBlå Samverkan att prioritera akutvårdsprocesserna, för att komma till rätta med väntetiderna. Genom att ha en stabil ekonomi hade vi också möjligheten att skjuta till extra pengar, särskilt riktade mot akutsjukvården.
Det har tagit tid, för det gör det när man ska ändra på komplicerade processer, men nu ser vi resultat.
En dagsfärsk rapport fran Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att man nu lyckats korta väntetiderna på akuten med en dryg halvtimme i snitt.
Inte genom att springa fortare, utan genom att arbeta på ett annat sätt, tex med teambedömning. Och det goda arbetet fortsätter i det Akututvecklingscentrum som är i drift sedan ett år tillbaka.
Vi moderater vill se en fortsatt satsning på akutsjukvården och vill därför införa akutläkarkonceptet på samtliga akutmottagningar. Vi behöver fler läkare specialiserade på just akutmedicin.
Vi behöver också en väl fungerande ambulansorganisation och ambulanshelikopter för de svåraste sjukdoms-/olycksfallen.
Och vi behöver primärvårsjourer för de fall som inte kräver sjukhusvård. Med fördel placerade i direkt anslutning till akutmottagningarna.